Ключови фрази
архитектурен проект

ТКРешение №51/29.07.2011 по дело №387/2010Установителен иск * недопустим съдебен акт * авторско право * архитектурен проект * съавторство
ГКРешение №87/23.03.2012 по дело №610/2011Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * разрешение за строеж * архитектурен проект * компетентност на граждански или административен съд
ГКРешение №473/25.11.2011 по дело №1501/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * самостоятелен обект * преустройство * общи части * експертиза * архитектурен проект * таван * нищожност на договор за продажба * нищожност-липса на предмет
ТКРешение №147/08.12.2009 по дело №283/2009архитектурен проект * надлежно приемане на работа * договор за изработка
ГКРешение №30/07.02.2012 по дело №401/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * давностно владение * самостоятелен обект * архитектурен проект
ГКРешение №62/30.03.2011 по дело №148/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * съпружеска имуществена общност * преустройство * общи части * етажна собственост * съсобственост * нищожност-липса на предмет * архитектурен проект
ГКРешение №19/28.03.2016 по дело №1600/2015Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * приращение * подобрения * груб строеж * архитектурен проект * преустройство
ГКРешение №5/11.04.2016 по дело №3832/2015Ревандикационен иск * самостоятелен обект * архитектурен проект * етажна собственост
ГКРешение №428/22.11.2012 по дело №377/2012Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * право на преминаване * архитектурен проект * съдебно-техническа експертиза * обезщетение за ползване
ГКРешение №123/12.07.2016 по дело №6119/2015Ревандикационен иск * архитектурен проект * индивидуализиране на спорното право * право на собственост
ГКРешение №118/16.11.2016 по дело №766/2016Ревандикационен иск * право на строеж * архитектурен проект * отклонения в площта на недвижим имот * приращение * липса на съгласие