Ключови фрази
дубликат от изпълнителен лист

ГКОпределение №434/30.07.2009 по дело №106/2009главно встъпване * установителен иск * преклузия * дубликат от изпълнителен лист * допустимост на иск
ГКОпределение №188/16.03.2010 по дело №154/2010прекратяване на изпълнителното производство * обезсилване на изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист
ГКРешение №56/04.05.2015 по дело №6964/2014Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * въвод във владение * доказателствена тежест
ГКОпределение №492/24.11.2009 по дело №356/2009дубликат от изпълнителен лист * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №134/17.03.2011 по дело №1713/2010Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * доказателствена тежест * договор за цесия * писмени доказателства
ГКОпределение №238/30.05.2009 по дело №133/2009дубликат от изпълнителен лист * активна процесуална легитимация * делба * публична продан
ТКРешение №33/06.03.2015 по дело №3430/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * нови факти и доказателства * дубликат от изпълнителен лист * официален свидетелстващ документ * прекомерно адвокатско възнаграждение
ГКРешение №33/01.04.2016 по дело №5781/2015Ревандикационен иск * дубликат от изпълнителен лист * сила на пресъдено нещо * преклузия * изгубване или унищожаване на писмен документ
ТКРешение №118/11.07.2012 по дело №537/2011Недостатъци, отклонения, разваляне, давност * договор за строителство * изменение на иск във въззивна инстанция * дубликат от изпълнителен лист
ГКРешение №71/04.04.2013 по дело №627/2012Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист * изпълнителен лист
ГКРешение №291/25.02.2015 по дело №2988/2014Иск за издаване на дубликат от изпълнителен лист * дубликат от изпълнителен лист
ГКОпределение №361/15.06.2010 по дело №168/2010дубликат от изпълнителен лист * съдебни разноски * обезсилване на изпълнителен лист
ГКРешение №120/07.06.2017 по дело №60197/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * отрицателен установителен иск * изпълнително основание * дубликат от изпълнителен лист * мотиви на въззивно решение * сила на пресъдено нещо