Ключови фрази
публични вземания

ТКОпределение №600/13.07.2010 по дело №228/2010освобождаване от такси и разноски * публични вземания
ГКРешение №32/21.04.2016 по дело №6018/2015Обжалване на решение на дисциплинарната комисия на Камарата на частните съдебни изпълнители * дисциплинарно наказание * присъединяване на кредитори в изпълнителното производство * публични вземания * частен съдебен изпълнител
ТКРешение №43/20.06.2014 по дело №2471/2013Предявяване на установителен иск * публични вземания * ревизионен акт * служебно начало
ТКРешение №166/30.12.2009 по дело №430/2009Недействителност на действия и сделки * договор за особен залог * публични вземания * доказателствена тежест
ТКОпределение №91/12.02.2016 по дело №2229/2015освобождаване от внасяне на държавна такса * публични вземания
ТКОпределение №768/03.11.2010 по дело №707/2010Частна касационна жалба * договор за банков кредит * договор за цесия * публични вземания * привилигирован кредитор
ТКРешение №58/07.08.2015 по дело №1388/2014Отменителни искове * публични вземания * принудително изпълнение * конститутивен иск * несъстоятелност
ГКОпределение №260/07.04.2014 по дело №1622/2014Частна касационна жалба * установителен иск за собственост * правен интерес * възбрана * публични вземания * ревизионен акт * административен ред
ТКРешение №55/18.06.2013 по дело №1186/2011Предявяване на установителен иск * възражение за погасителна давност * погасителна давност * публични вземания
ГКОпределение №24/04.02.2016 по дело №77/2016Частна касационна жалба * публични вземания * частен съдебен изпълнител
ТКОпределение №599/13.07.2010 по дело №473/2010освобождаване от такси и разноски * публични вземания
ГКОпределение №331/02.06.2015 по дело №1631/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * държавна такса * отрицателен установителен иск * публични вземания
ГКРешение №47/04.03.2015 по дело №5995/2014Ревандикационен иск * публична продан * съпружеска имуществена общност * солидарен длъжник * публични вземания * постановление за възлагане
ГКОпределение №130/24.07.2017 по дело №756/2017Частна касационна жалба * погасителна давност * публични вземания