Ключови фрази
солидарен длъжник

ТКОпределение №240/27.04.2015 по дело №1073/2015Частна касационна жалба * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност * солидарен длъжник * Установителен иск
ТКРешение №174/13.01.2016 по дело №3122/2014Иск за съществуване на вземането * солидарен длъжник * задължения на въззивния съд * договор за банков кредит
ТКРешение №81/08.07.2014 по дело №1705/2013Иск за съществуване на вземането * договор за кредит * предсрочна изискуемост * солидарен длъжник * поръчителство
ТКРешение №110/17.07.2015 по дело №1568/2014Иск за съществуване на вземането * Обезсилване на решение * новация * договор за банков кредит * солидарен длъжник
ТКОпределение №345/18.06.2015 по дело №714/2015Частна касационна жалба * солидарен длъжник * установителен иск в заповедно производство * обикновено другарство * спиране на производство по несъстоятелност
ГКРешение №211/23.07.2012 по дело №177/2011Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * заем * договор за кредит
ТКРешение №132/28.07.2015 по дело №3477/2013Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * заповед за незабавно изпълнение * менителничен ефект * солидарен длъжник * предсрочна изискуемост * каузално правоотношение
ГКРешение №232/12.08.2014 по дело №7488/2013Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * договор за заем * вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * споразумение при развод по взаимно съгласие * договор за кредит
ГКРешение №827/15.12.2010 по дело №1328/2010вътрешни отношения между съдлъжниците * солидарен длъжник * свидетелски показания * заем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №245/29.09.2012 по дело №178/2012Иск на солидарния длъжник срещу останалите съдлъжници * предсрочна изискуемост * договор за банков кредит * солидарен длъжник
ГКРешение №47/04.03.2015 по дело №5995/2014Ревандикационен иск * публична продан * съпружеска имуществена общност * солидарен длъжник * публични вземания * постановление за възлагане
ГКРешение №7/19.05.2017 по дело №60053/2016Иск за съществуване на вземането * нововъзникнали обстоятелства * договор за банков кредит * солидарен длъжник * предсрочна изискуемост
ТКРешение №100/31.07.2017 по дело №1357/2016Иск за съществуване на вземането * солидарен длъжник * поръчителство * договор за кредит * предсрочна изискуемост
ТКРешение №167/09.10.2017 по дело №12/2017Отговорност за липси и повреди * договор за превоз * солидарна отговорност * солидарен длъжник * солидарност
ТКРешение №241/20.02.2018 по дело №985/2017Иск за оспорване на вземането * принудително изпълнение * изпълнително производство * несъстоятелност * солидарен длъжник
ТКРешение №20/10.04.2018 по дело №1519/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * солидарна отговорност * солидарност * солидарен длъжник