Ключови фрази
родителски права и задължения

ГКРешение №14/24.01.2015 по дело №4575/2014Родителски права след развода * родителски права и задължения
ГКРешение №280/20.07.2011 по дело №888/2010Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * нови факти и доказателства
ГКРешение №164/15.05.2013 по дело №42/2013Развод поради разстройство на брака * развод * международна компетентност на български съд * свидетелски показания * родител с местожителство или местопребиваване в чужбина * родителски права и задължения * обичайно местопребиваване
ГКРешение №299/31.10.2013 по дело №1349/2012Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * ползване на семейно жилище
ГКРешение №1/22.01.2015 по дело №4082/2014Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №967/08.03.2010 по дело №3336/2008Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * относителна недействителност * увреждане на кредитор * родителски права и задължения * съпружеска имуществена общност * солидарност * доказателствена тежест
ГКРешение №36/20.03.2015 по дело №4794/2014Споразумение на съпрузите при развод по взаимно съгласие * Развод по взаимно съгласие * споразумение при развод по взаимно съгласие * родителски права и задължения
ГКРешение №64/08.03.2013 по дело №396/2012Развод поради разстройство на брака * развод * семейно жилище * родителски права и задължения * разпределяне на ползването * ползване на семейно жилище * съсобственост * интерес на детето
ГКРешение №165/04.07.2014 по дело №6469/2013Родителски права след развода * родителски права и задължения
ГКРешение №395/20.12.2012 по дело №516/2012Спор относно родителските права * упражняване на родителски права * родителски права и задължения
ГКРешение №300/02.12.2013 по дело №2846/2013Спор относно родителските права * родителски права и задължения * издръжка
ГКРешение №173/07.05.2015 по дело №6136/2014Спор относно родителските права * родителски права и задължения * упражняване на родителски права * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №29/02.02.2015 по дело №4984/2014Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №54/16.02.2015 по дело №5475/2014Спор относно родителските права * родителски права и задължения * упражняване на родителски права * интерес на детето * изменение на предоставени за упражняване родителски права
ГКРешение №35/08.02.2016 по дело №4509/2015Спор относно родителските права * родителски права и задължения * лични отношения между родители и деца * обяснения на страната
ГКРешение №104/03.04.2015 по дело №5187/2014Родителски права след развода * родителски права и задължения * начален момент на присъдена издръжка
ГКРешение №121/24.06.2014 по дело №6640/2013Развод поради разстройство на брака * родителски права и задължения * интерес на детето * лични отношения между родители и деца
ГКРешение №112/22.07.2016 по дело №5435/2015Спор при разногласие между родители за пътуване на дете в чужбина * лични отношения между родители и деца * интерес на детето * родителски права и задължения
ГКРешение №55/15.02.2017 по дело №13/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * родителски права и задължения * връчване на съдебни книжа * адрес за връчване
ГКОпределение №200/08.05.2018 по дело №1669/2018Частна касационна жалба * родителски права и задължения * нови факти и обстоятелства * указания на съда