Ключови фрази
Съпружеска имуществена общност /СИО/

ГКРешение №445/25.06.2010 по дело №479/2009трансформация * лично имущество * придобиване преди брака * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №384/18.01.2016 по дело №6443/2014Лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * дарение * принос * симулация * споразумение при развод поради разстройство на брака
ГКРешение №78/20.04.2011 по дело №491/2010Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * изключителен собственик
ГКРешение №1014/22.12.2009 по дело №5385/2008лично имущество * трансформация * придобиване по време на брака * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №457/06.08.2010 по дело №477/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * придобиване по време на брака * лично имущество * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №13/16.02.2016 по дело №3888/2015Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * договор за гледане и издръжка * алеаторен договор * отрицателен установителен иск * разваляне на договор
ГКОпределение №378/27.07.2015 по дело №2845/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * преклузивен срок * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №191/18.12.2015 по дело №1345/2015Делба на наследство * съсобственост * приращение * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация
ГКРешение №727/23.11.2010 по дело №978/2010Съпружеска имуществена общност /СИО/ * съпружеска имуществена общност * частична трансформация * установяване право на собственост * принос
ГКРешение №109/14.01.2016 по дело №4981/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * придобиване преди брака * договор за финансов лизинг
ГКРешение №885/19.11.2009 по дело №2768/2008трансформация * лично имущество * изключителен собственик * придобиване по време на брака * принос * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №638/08.12.2010 по дело №1832/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * изключителен собственик * право на строеж * режим на съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * принос
ГКРешение №347/15.10.2012 по дело №1071/2011Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * договор за покупко-продажба * придобиване по време на брака * принос * трансформация
ГКРешение №62/01.04.2011 по дело №1680/2009Съпружеска имуществена общност /СИО/ * преобразуване на лично имущество * трансформация * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №760/15.07.2011 по дело №61/2010Съпружеска имуществена общност /СИО/ * лично имущество * пълна трансформация * земеделски земи * установяване право на собственост
ГКРешение №132/27.05.2016 по дело №1121/2016Делба * придобивна давност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * развод * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №428/11.04.2016 по дело №6452/2013Преобразуване на лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * Установителен иск * принос * лично имущество
ГКРешение №313/17.02.2012 по дело №62/2011Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * споразумение * съсобственост
ГКРешение №162/08.07.2016 по дело №1299/2016Делба * право на строеж * недействителност на сделка * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №193/22.07.2016 по дело №4144/2015Отменителен иск * относителна недействителност * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * трансформация * придобиване преди брака
ГКРешение №144/09.08.2016 по дело №566/2016Преобразуване на лично имущество * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * принос * Влог * придобиване по време на брака * доказателствена тежест * доказателства
ГКРешение №158/25.11.2016 по дело №2233/2016Делба * възлагане на неподеляем имот * смесена съсобственост * Съпружеска имуществена общност /СИО/
ГКРешение №131/24.01.2017 по дело №1759/2016Ревандикационен иск * процесуални предпоставки * необходимо другарство * задължително другарство * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * придобивна давност
ГКРешение №210/21.12.2017 по дело №5558/2016Ревандикационен иск * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * задължително другарство
ГКРешение №19/14.02.2018 по дело №1766/2017Съпружеска имуществена общност /СИО/ * относителна недействителност * Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск
ГКРешение №70/22.05.2018 по дело №342/2017Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №44/22.07.2019 по дело №4294/2018Отмяна на влязло в сила решение * сила на пресъдено нещо * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * необходимо другарство * недействителност на сделка
ГКРешение №80/11.07.2019 по дело №1967/2018Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * задължително другарство * необходимо задължително другарство * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * конституиране на страни