Ключови фрази
плащане на цена

ГКРешение №311/28.10.2014 по дело №2012/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * плащане на цена * съдебно-икономическа експертиза * освобождаване на длъжника от отговорност
ГКРешение №163/28.05.2014 по дело №6458/2013Неоснователно обогатяване * договор за изработка * плащане на цена * разваляне поради неизпълнение
ГКРешение №224/01.07.2013 по дело №1247/2012Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена * възражение за неизпълнен договор
ГКРешение №417/18.10.2012 по дело №568/2012предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * симулация * плащане на цена * писмени доказателства * свидетелски показания * Задължение за плащане и получаване на вещта
ГКРешение №557/13.07.2010 по дело №116/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * данък добавена стойност * договор за покупко-продажба * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена
ГКРешение №299/22.10.2014 по дело №7298/2013Нищожност * договор за покупко-продажба * нищожност-привидност на сделка * плащане на цена * свидетелски показания * симулация * необходимо другарство
ГКРешение №340/27.07.2010 по дело №1088/2009Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * договор за покупко-продажба * изчисляване на срокове * преклузивен срок * плащане на цена * обезсилване на решение за обявяване на предварителен договор за окончателен
ГКРешение №355/28.09.2012 по дело №1686/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предварителен договор * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена
ГКРешение №367/2014/27.01.2015 по дело №5852/2013Предварителен договор * предварителен договор * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * плащане на цена
ГКРешение №167/29.05.2015 по дело №6043/2014Неоснователно обогатяване * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * обявяване на предварителен договор за окончателен * отпаднало основание * плащане на цена
ГКРешение №395/08.12.2015 по дело №1463/2015Неоснователно обогатяване * отпаднало основание * плащане на цена * доказателства за извършено плащане
ГКРешение №327/03.05.2010 по дело №538/2009Делба * установяване право на собственост * право на изкупуване * суброгация * плащане на цена * съсобственост * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №190/12.08.2014 по дело №6532/2013Неоснователно обогатяване * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * обезщетение за вреди * плащане на цена * разваляне на договор по право
ГКРешение №455/19.12.2013 по дело №3635/2013Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * обявяване на предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * плащане на цена * груб строеж
ГКРешение №296/05.11.2013 по дело №48/2013Евентуална евикция при продажба на чужда вещ * разваляне на договор по право * евентуална евикция при продажба на чужда вещ * обезщетение за вреди * плащане на цена
ГКРешение №172/26.01.2017 по дело №1670/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * земеделски земи * плащане на цена * нищожност на административен акт
ГКРешение №31/01.03.2018 по дело №1532/2017Ревандикационен иск * нищожност-липса на основание * нищожност-привидност на сделка * договор за продажба * плащане на цена
ГКРешение №126/10.10.2018 по дело №4602/2017Разваляне на договор * допустимост на доказателства * свидетелски показания * плащане на цена