Ключови фрази
трансформация на държавна собственост в общинска собственост

ГКРешение №654/17.12.2009 по дело №715/2009установяване право на собственост * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * Установителен иск * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №150/07.05.2012 по дело №1052/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * общинска собственост * преобразуване на търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество
ГКРешение №145/02.12.2015 по дело №2508/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * общинска собственост * държавна собственост * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №239/29.04.2010 по дело №2942/2008Установителен иск * установителен иск * установяване право на собственост * общинска собственост * съсобственост * фактическа власт * обезщетение за ползване * писмени доказателства * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №119/28.05.2013 по дело №839/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * вещно-прехвърлителен ефект * преобразуване на държавни предприятия в еднолични търговски дружества * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №699/08.01.2010 по дело №691/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №197/28.06.2010 по дело №875/2009Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * правен интерес * доказателствена тежест * забрана за придобиване по давност
ГКРешение №473/09.12.2010 по дело №285/2010Делба * съсобственост * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * самостоятелен обект * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * косвен съдебен контрол * апорт * доказателства * нередовност на исковата молба * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №24/12.02.2010 по дело №561/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост
ГКРешение №400/12.05.2010 по дело №1078/2009Установителен иск * установяване право на собственост * държавна собственост * общинска собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №313/2011/05.03.2012 по дело №143/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * благоустройствени мероприятия * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №232/23.11.2012 по дело №154/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * благоустройствени мероприятия * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * общинска собственост
ГКРешение №178/15.05.2010 по дело №68/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * общинска собственост * държавна собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №196/28.06.2010 по дело №830/2009Установителен иск * установяване право на собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №238/19.03.2010 по дело №4989/2008Ревандикационен иск * установяване право на собственост * предаване на владение * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * обект на общинската инфраструктура с местно значение
ГКРешение №96/11.02.2010 по дело №3122/2008Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на констативен нотариален акт * правоприемство * трансформация на държавна собственост в общинска собственост * държавна собственост * общинска собственост * вписване на имот като актив в баланса на търговско дружество * вписване на имот в капитала на търговско дружество
ГКРешение №82/17.04.2012 по дело №958/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * държавна собственост * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №5/27.02.2017 по дело №2505/2016Нищожност * нищожност * нищожност-невъзможен предмет * общинска собственост * трансформация на държавна собственост в общинска собственост
ГКРешение №10/20.03.2018 по дело №851/2017Ревандикационен иск * трансформация на държавна собственост в общинска собственост