Ключови фрази
обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

ГКРешение №97/03.05.2012 по дело №80/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №202/05.11.2013 по дело №1304/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №261/27.09.2013 по дело №2300/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * справедливост
ГКРешение №42/22.02.2013 по дело №854/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №673/15.11.2010 по дело №1916/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * причинно-следствена връзка * свидетелски показания
ГКРешение №356/09.12.2014 по дело №2946/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * незаконно обвинение
ГКРешение №191/24.11.2014 по дело №1836/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост
ГКРешение №150/26.06.2013 по дело №1367/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №354/25.09.2012 по дело №1591/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудово възнаграждение * пропуснати ползи * доказателства
ГКРешение №230/19.12.2014 по дело №1425/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №27/11.03.2013 по дело №957/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №198/03.10.2014 по дело №2307/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №48/22.03.2016 по дело №3537/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * правна квалификация * справедливост * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №317/09.12.2010 по дело №4620/2008Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №3/13.02.2012 по дело №637/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №344/24.11.2014 по дело №2378/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * справедливост
ГКРешение №347/01.02.2013 по дело №295/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №32/21.09.2010 по дело №3137/2008Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * имуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №70/29.03.2016 по дело №5257/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * неимуществени вреди * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №16/04.04.2012 по дело №589/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * нищожност на договор за продажба * одържавени недвижими имоти * реституция * неоснователно обогатяване * подобрения * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №532/24.06.2010 по дело №1650/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди *
ГКРешение №229/15.07.2013 по дело №1179/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №199/02.07.2010 по дело №5279/2008Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * неимуществени вреди от престъпление *
ГКРешение №95/08.04.2011 по дело №849/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №253/02.07.2012 по дело №652/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неоснователно обогатяване * конституиране на страни * приемство в процеса
ГКРешение №449/16.05.2013 по дело №1393/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за пропуснати ползи * незаконно обвинение
ГКРешение №358/06.01.2015 по дело №2026/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №4/24.01.2011 по дело №855/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №164/04.07.2012 по дело №570/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * административна дейност * надлежно упражняване право на иск * нередовност на исковата молба * обективно съединяване на искове
ГКРешение №781/30.11.2010 по дело №511/2010имуществени вреди * съдебни разноски * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКРешение №183/19.08.2013 по дело №1098/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №163/14.06.2013 по дело №1456/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * справедливост
ГКРешение №377/22.06.2010 по дело №1381/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №147/14.06.2013 по дело №151/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №333/31.10.2014 по дело №445/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №178/13.06.2014 по дело №523/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №241/16.11.2012 по дело №1618/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост
ГКРешение №52/14.03.2016 по дело №4554/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обективна отговорност
ГКРешение №199/23.07.2012 по дело №425/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * споразумение * изпълнение на чуждо задължение
ГКРешение №341/05.10.2012 по дело №1310/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №96/31.05.2013 по дело №792/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №34/19.02.2013 по дело №642/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №433/23.06.2010 по дело №563/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №212/06.03.2014 по дело №1402/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №16/02.02.2011 по дело №396/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №51/14.03.2016 по дело №4621/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * незаконно обвинение * правомощия на въззивната инстанция * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди
ГКРешение №431/11.04.2016 по дело №2329/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №355/03.08.2010 по дело №1651/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * адвокатско възнаграждение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №226/01.07.2010 по дело №5081/2008Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * имуществени вреди * действия на съдия-изпълнител * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №233/18.05.2012 по дело №104/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно уволнение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №359/25.09.2012 по дело №1224/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №401/21.10.2011 по дело №483/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №345/27.05.2010 по дело №5076/2008Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №106/20.04.2016 по дело №4898/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция * незаконно обвинение * справедливост
ГКРешение №215/18.11.2014 по дело №1287/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №832/10.12.2010 по дело №593/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №780/27.12.2010 по дело №498/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * забава
ГКРешение №3/29.01.2014 по дело №2477/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №267/26.06.2014 по дело №820/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * дисциплинарно уволнение
ГКРешение №832/29.12.2009 по дело №3641/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * пропуснати ползи * компетентност на граждански или административен съд * смесен петчленен състав на ВКС и ВАС * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №279/15.11.2013 по дело №1784/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №489/03.01.2013 по дело №1405/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * незаконно обвинение
ГКРешение №62/27.02.2012 по дело №1065/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №595/30.09.2010 по дело №1690/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №388/17.05.2010 по дело №150/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №480/23.04.2013 по дело №85/2012Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №62/09.03.2016 по дело №3714/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * правна квалификация * разглеждане на делото в разумен срок
ГКРешение №55/11.03.2013 по дело №1107/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №191/20.05.2015 по дело №6686/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * възражение за изтекла давност * незаконно обвинение
ТКРешение №122/27.11.2012 по дело №773/2009Непозволено увреждане * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * пасивна легитимация
ГКОпределение №120/06.03.2009 по дело №2350/2008нередовност на исковата молба * солидарност * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №646/12.10.2010 по дело №1210/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №724/12.01.2011 по дело №448/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * претърпени загуби * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №117/04.05.2016 по дело №4754/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * отговорност за вреди * неимуществени вреди
ГКРешение №574/03.11.2010 по дело №619/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №343/10.12.2014 по дело №1610/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * държавен служител
ГКРешение №175/14.06.2016 по дело №6268/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * неимуществени вреди
ГКРешение №139/08.05.2012 по дело №1121/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неполучено възнаграждение
ГКРешение №410/21.11.2011 по дело №153/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №8/12.02.2014 по дело №3705/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №310/29.10.2013 по дело №1384/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №519/03.01.2013 по дело №1457/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи * трудово възнаграждение * забрана за напускане на пределите на страната * обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор
ГКРешение №717/06.12.2010 по дело №232/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * отговорност за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №237/07.07.2011 по дело №1258/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №742/02.12.2010 по дело №360/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ТКОпределение №69/08.02.2016 по дело №3474/2015Частна касационна жалба * административна дейност * административен ред * публична държавна собственост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №388/02.12.2013 по дело №1030/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * доказателствени средства * незаконно обвинение
ГКРешение №95/29.04.2015 по дело №5462/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост
ГКРешение №216/28.11.2014 по дело №1604/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №127/05.04.2011 по дело №1321/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за вреди * доказателства
ГКРешение №138/08.05.2013 по дело №637/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №490/03.01.2013 по дело №1427/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * процесуален субституент * конституиране на страни
ГКРешение №132/29.04.2011 по дело №645/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №119/26.05.2016 по дело №5770/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * имуществени вреди * незаконно обвинение * пасивна материалноправна легитимация * процесуален субституент * причинно-следствена връзка * указания на ВКС
ГКРешение №708/14.01.2011 по дело №1389/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * държавен служител * трудово възнаграждение * имуществена отговорност * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение при временно отстраняване от работа
ГКРешение №11/27.01.2014 по дело №3684/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №475/09.01.2012 по дело №1922/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * пропуснати ползи
ГКРешение №439/14.12.2012 по дело №1730/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №321/26.11.2014 по дело №2516/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * увреждане * справедливост * свидетелски показания
ГКРешение №849/09.11.2009 по дело №3381/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди от престъпление * административна дейност * връчване на съдебни книжа * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №560/22.06.2010 по дело №1670/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * конституиране на страни
ГКРешение №216/27.07.2010 по дело №185/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * доказателства * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №244/25.07.2013 по дело №1205/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * съпричиняване * доказателства * незаконно обвинение
ГКРешение №110/14.06.2013 по дело №93/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезпечителни мерки * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №412/10.12.2012 по дело №576/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №95/23.04.2014 по дело №5805/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №57/09.02.2016 по дело №4641/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди
ГКРешение №479/09.12.2011 по дело №1684/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * вреди
ГКРешение №15/27.01.2014 по дело №3246/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * незаконно обвинение
ГКРешение №123/23.06.2014 по дело №254/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №105/20.04.2016 по дело №4006/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * мотиви на въззивно решение * правомощия на въззивната инстанция * справедливост
ГКРешение №591/27.09.2010 по дело №1891/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * държавна такса
ГКРешение №427/16.06.2010 по дело №273/2009обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди от престъпление * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКРешение №938/28.12.2009 по дело №5222/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * адвокатско възнаграждение * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКРешение №645/14.03.2011 по дело №54/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №322/21.10.2013 по дело №4097/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * обикновено другарство * необходимо другарство
ГКРешение №292/11.03.2015 по дело №3435/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №542/15.01.2013 по дело №1568/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест * право на преценка относно размера на иска
ГКРешение №303/23.10.2014 по дело №1241/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * причинно-следствена връзка * незаконно обвинение * вредоносен резултат
ГКРешение №801/24.02.2011 по дело №879/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * временни постройки * принудително изпълнение
ГКРешение №362/21.11.2013 по дело №92/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * увреждане * неправилна правна квалификация
ГКРешение №161/03.06.2016 по дело №377/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №14/10.02.2014 по дело №3706/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ГКРешение №457/25.06.2010 по дело №1506/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателствена тежест
ГКРешение №127/24.04.2012 по дело №1092/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * частичен иск * държавна такса
ГКРешение №389/04.08.2014 по дело №40/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * незаконно обвинение
ГКРешение №973/23.02.2010 по дело №4462/2008Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №843/23.12.2009 по дело №5235/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * незаконно обвинение * съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКРешение №532/02.07.2010 по дело №264/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * липса на пасивна легитимация * неправилна правна квалификация
ГКРешение №186/20.06.2013 по дело №30/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №298/04.07.2011 по дело №1152/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №242/13.11.2012 по дело №19/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №329/04.06.2010 по дело №883/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * причинно-следствена връзка * доказателствена тежест
ГКРешение №5/13.03.2013 по дело №638/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №13/20.02.2013 по дело №167/2012Иск за обещетение на вреди * недопустимост на иск * неправилна правна квалификация * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №302/04.10.2011 по дело №78/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №210/30.10.2013 по дело №70/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №29/05.03.2012 по дело №170/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №111/17.03.2014 по дело №4207/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * свидетелски показания
ГКРешение №35/04.02.2010 по дело №4819/2008Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди
ГКРешение №434/02.11.2011 по дело №1235/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №621/22.10.2010 по дело №1927/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * доказателства
ГКРешение №338/20.11.2013 по дело №1269/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * незаконно обвинение
ГКРешение №316/20.04.2010 по дело №503/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №72/01.04.2011 по дело №833/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №47/02.04.2014 по дело №5159/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №20/31.01.2014 по дело №4907/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * справедливост
ГКРешение №51/13.02.2012 по дело №465/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * недопустимост на иск
ГКРешение №395/18.01.2012 по дело №159/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №785/02.03.2011 по дело №556/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №300/21.10.2011 по дело №213/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №311/21.10.2013 по дело №1416/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №143/05.07.2011 по дело №1070/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №11/27.01.2014 по дело №4158/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * незаконно обвинение
ГКРешение №554/12/06.03.2013 по дело №266/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №221/15.05.2012 по дело №890/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * подведомственост * административна дейност
ГКРешение №130/13.04.2011 по дело №951/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКОпределение №362/13.07.2015 по дело №675/2015Частна касационна жалба * недопустимост на иск * прекратяване на производството по делото * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №123/19.06.2015 по дело №6327/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №169/02.07.2014 по дело №6641/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №61/21.03.2014 по дело №5701/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №153/10.05.2012 по дело №489/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди
ГКРешение №200/16.06.2016 по дело №1019/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост * неимуществени вреди
ГКРешение №157/08.07.2013 по дело №1268/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост
ГКРешение №315/28.10.2014 по дело №1475/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * незаконно обвинение
ГКРешение №70/27.04.2012 по дело №748/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №413/10.12.2012 по дело №1478/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за пропуснати ползи * право на ползване * имуществени вреди
ГКРешение №192/19.04.2012 по дело №825/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * нередовност на исковата молба * Непозволено увреждане
ГКРешение №616/15.12.2009 по дело №4106/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * пропуснати ползи * неимуществени вреди от престъпление * разрешение за строеж * погасителна давност * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №115/05.04.2012 по дело №593/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №716/05.11.2010 по дело №196/2010Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №248/16.10.2014 по дело №440/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №18/20.02.2014 по дело №2721/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * неоснователно обогатяване * справедливост * дължимо обезщетение
ГКРешение №265/24.06.2011 по дело №1623/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКОпределение №383/12.06.2013 по дело №3266/2013отговорност за чужди виновни противоправни действия * пасивна процесуална легитимация * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №551/06.03.2013 по дело №203/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №124/09.02.2010 по дело №3802/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * свидетелски показания
ГКРешение №486/17.12.2012 по дело №32/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания * незаконно обвинение
ГКРешение №179/20.07.2012 по дело №1294/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно уволнение
ГКРешение №9/07.02.2012 по дело №733/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * справедливост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №933/14.01.2010 по дело №5382/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * действия на съдия-изпълнител * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №149/02.05.2011 по дело №574/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №579/10.12.2010 по дело №377/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * надлежна страна * вреди от забавено разглеждане на делото
ГКРешение №257/14.12.2013 по дело №2272/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №435/24.06.2010 по дело №813/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неправилна правна квалификация * непозволено увреждане
ГКРешение №230/07.11.2013 по дело №1630/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №178/13.05.2011 по дело №984/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №184/26.05.2015 по дело №7127/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди
ГКРешение №197/17.05.2011 по дело №1211/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №315/17.07.2012 по дело №974/2011Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди * административна дейност
ГКОпределение №247/17.04.2013 по дело №699/2012незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * съдебни разноски
ГКРешение №117/31.05.2013 по дело №1105/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №180/23.07.2012 по дело №1392/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №394/18.01.2012 по дело №1520/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКОпределение №969/22.12.2014 по дело №6550/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №25/07.02.2014 по дело №5302/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №66/02.04.2015 по дело №5813/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №162/01.07.2013 по дело №751/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * увреждане * справедливост
ГКРешение №335/10.01.2012 по дело №296/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №414/05.02.2013 по дело №458/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №483/09.06.2010 по дело №1091/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №377/27.10.2014 по дело №2044/2014Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение * справедливост
ГКРешение №91/14.03.2016 по дело №286/2014обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * недопустимост на решение * процесуална легитимация
ГКРешение №53/14.02.2011 по дело №640/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №258/22.06.2011 по дело №1565/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №324/16.10.2013 по дело №1272/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * увреждане * незаконно обвинение * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ГКРешение №382/06.10.2011 по дело №1156/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свидетелски показания
ГКРешение №417/14.09.2010 по дело №2994/2008Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за неизпълнение
ГКРешение №267/08.04.2010 по дело №397/2009Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * правоприемство * конституиране на страни * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №151/13.05.2014 по дело №5386/2013Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №1002/07.01.2010 по дело №3800/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * Иск за установяване на дискриминация * обезщетение за вреди от дискриминация
ГКРешение №281/04.10.2011 по дело №1684/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №432/27.12.2011 по дело №1380/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №223/04.07.2011 по дело №295/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №232/25.07.2011 по дело №1381/2010Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №126/10.05.2010 по дело №55/2009обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * адвокатско възнаграждение * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКРешение №391/13.01.2012 по дело №201/2011Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост
ГКРешение №830/20.12.2010 по дело №1898/2009Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно обвинение
ГКРешение №437/02.07.2014 по дело №1020/2012Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * погасителна давност * справедливост * незаконно обвинение * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №115/19.07.2016 по дело №5190/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * справедливост
ГКРешение №183/20.07.2016 по дело №5528/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост
ГКРешение №201/22.07.2016 по дело №1190/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №172/09.08.2016 по дело №5003/2015Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * незаконно обвинение * причинно-следствена връзка
ГКРешение №184/05.10.2016 по дело №1168/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * незаконно обвинение
ГКРешение №212/14.10.2016 по дело №1402/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * правна квалификация
ГКРешение №253/27.10.2016 по дело №457/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * справедливост на обезщетението * пасивна процесуална легитимация
ГКРешение №91/12.04.2017 по дело №3707/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * важни обстоятелства * незаконно обвинение * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №145/06.07.2017 по дело №4132/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * неимуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост на обезщетение * незаконно обвинение
ГКОпределение №274/24.07.2017 по дело №2532/2017Частна касационна жалба * отговорност за вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №70/01.08.2017 по дело №2433/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * незаконно обвинение * справедливост на обезщетение
ГКРешение №153/13.06.2018 по дело №4658/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * разглеждане на делото в разумен срок * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * допустимост на иск
ГКРешение №200/26.10.2018 по дело №669/2018Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * незаконно обвинение * правомощия на въззивната инстанция * причинно-следствена връзка * отговорност на държавата за вреди
ГКРешение №199/29.10.2018 по дело №363/2018Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди * справедливост на обезщетение * незаконно обвинение
ГКРешение №183/09.01.2019 по дело №4086/2017Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * подведомственост * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди