Ключови фрази
Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа

ГКРешение №133/29.06.2016 по дело №5002/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * надлежна страна
ГКРешение №499/30.06.2010 по дело №647/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане * причинно-следствена връзка * доказателства
ГКРешение №1/24.01.2013 по дело №619/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №538/19.12.2012 по дело №208/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * вредоносен резултат * съпричиняване * намаляване на обезщетение поради съпричиняване
ГКРешение №81/08.07.2014 по дело №5665/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * вредоносен резултат
ГКРешение №189/31.05.2011 по дело №1177/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * трудова злополука
ГКРешение №539/13.12.2011 по дело №1844/2010Встъпване в дълг * произнасяне по непредявен иск * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * договор за спогодба
ГКРешение №264/21.10.2013 по дело №2161/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №484/09.06.2010 по дело №1438/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №153/02.06.2015 по дело №6735/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди от ПТП * съпричиняване * солидарна отговорност * обезщетение за вреди
ГКРешение №71/02.02.2010 по дело №138/2009обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * правна квалификация * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №68/15.07.2014 по дело №5985/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * трето лице * погасителна давност
ГКРешение №463/20.12.2011 по дело №109/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неоснователно обогатяване * сила на пресъдено нещо * ревандикационен иск * обезщетение за ползване * установяване право на собственост
ГКРешение №369/02.11.2011 по дело №904/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №697/10.12.2010 по дело №1978/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * професионално заболяване
ГКРешение №193/09.01.2015 по дело №5685/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди
ГКРешение №204/12.06.2015 по дело №7046/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * клевета * свидетелски показания
ГКРешение №209/27.09.2013 по дело №1747/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №378/15.01.2016 по дело №1629/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * въвод във владение * частен съдебен изпълнител * вреди * действия на съдия-изпълнител
ГКРешение №463/05.04.2016 по дело №2541/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * неимуществени вреди * доказателства * официален свидетелстващ документ
ГКРешение №363/17.10.2012 по дело №1448/2011Непозволено увреждане * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * доказателствена сила на протокол за ПТП
ГКРешение №93/18.06.2012 по дело №458/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * застраховка "гражданска отговорност" * непозволено увреждане * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №231/18.10.2013 по дело №1376/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * давностен срок
ГКРешение №282/27.06.2012 по дело №1063/2011Иск за отговорност за вреди, причинени от администрацията * неправилна правна квалификация * недопустим съдебен акт * компетентност на граждански или административен съд * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №253/2013/29.01.2014 по дело №1251/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост
ГКРешение №232/29.10.2014 по дело №754/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * деликтна отговорност * справедливост
ГКРешение №502/28.11.2012 по дело №2/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * солидарна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * установяване на престъпно обстоятелство * спиране на производството по делото
ГКРешение №449/26.10.2011 по дело №1629/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за забава * лихва * забава * начален момент на забава
ГКРешение №676/18.01.2011 по дело №1707/2009 * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №390/19.10.2011 по дело №174/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * договор за аренда * вреди от некачествено строителство * земеделски земи * липса на пасивна легитимация
ГКРешение №271/05.11.2013 по дело №1532/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане * давностен срок * деликтна отговорност
ГКРешение №276/24.02.2015 по дело №519/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди
ГКОпределение №365/01.07.2009 по дело №335/2009обективно съединяване на искове * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №194/13.10.2014 по дело №7111/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателствена тежест * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №742/02.12.2010 по дело №360/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №304/07.11.2011 по дело №1749/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №90/08.05.2013 по дело №644/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * постановление за възлагане * публична продан * придобивна давност
ГКРешение №32/19.02.2015 по дело №2269/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * непозволено увреждане * справедливост * увреждане
ГКРешение №297/09.02.2016 по дело №1202/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за пропуснати ползи
ГКРешение №296/13.02.2015 по дело №7288/2013Обективна отговорност за вреди от вещи * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №59/14.04.2015 по дело №4190/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * неправилна правна квалификация * съпричиняване * вредоносен резултат * увреждане
ГКРешение №547/23.07.2010 по дело №1025/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * договор за покупко-продажба * правоприемство * деликтна отговорност * обезщетение за забава * обезщетение за неизпълнение * неизпълнение на договорни отношения
ГКРешение №263/15.02.2013 по дело №1740/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №849/09.11.2009 по дело №3381/2008обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * неимуществени вреди от престъпление * административна дейност * връчване на съдебни книжа * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията
ГКРешение №303/30.06.2010 по дело №709/2009Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателства и доказателствени средства * спиране на производството по делото * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №264/12.02.2015 по дело №6457/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №110/14.06.2013 по дело №93/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * обезпечителни мерки * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №370/01.12.2015 по дело №2310/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за вреди от вещ
ГКРешение №370/11.11.2011 по дело №1740/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обективна отговорност * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * деликтна отговорност * неизпълнение * отговорност за вреди
ГКРешение №104/15.05.2014 по дело №5422/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * незаконно уволнение
ГКРешение №147/19.06.2012 по дело №582/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доказателствена тежест * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №50/17.02.2011 по дело №762/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №23/13.02.2014 по дело №2334/2013Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * обезщетение за имуществени вреди * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКОпределение №503/01.10.2009 по дело №500/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №271/15.10.2013 по дело №1403/2012Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свидетелски показания * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №462/11.04.2016 по дело №1474/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * непозволено увреждане * конкуренция на основания
ТКРешение №179/08.09.2010 по дело №656/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * справедливост * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №253/2014 /17.02.2015 по дело №5583/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * свидетелски показания * отговорност за чужди виновни противоправни действия * лица, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №973/23.02.2010 по дело №4462/2008Иск за отговорност за вреди причинени от администрацията * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди * имуществени вреди * неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №7/14.04.2010 по дело №4492/2008Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * неимуществени вреди от престъпление * освобождаване от кадрова военна служба * погасителна давност
ГКРешение №310/28.10.2011 по дело №616/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * отчуждаване
ГКРешение №470/28.06.2010 по дело №671/2009Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * възникване на трудовото правоотношение * трудова злополука * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКОпределение №70/29.01.2010 по дело №30/2010нередовност на исковата молба * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №465/28.12.2012 по дело №1211/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * нередовност на исковата молба * съпричиняване * регресна отговорност * договор за изработка
ТКРешение №170/23.07.2012 по дело №806/2010материалноправна легитимация на ищеца * договор за финансов лизинг * риск от случайно погиване или повреждане на лизингова вещ * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №62/06.03.2012 по дело №1376/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * свобода на словото
ГКРешение №73/12.06.2013 по дело №311/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди от дискриминация * дискриминация * незаконно уволнение * обезщетение за вреди
ГКРешение №120/12.06.2013 по дело №1330/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди
ТКРешение №97/20.07.2011 по дело №620/2010нередовност на исковата молба * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ТКРешение №140/01.03.2012 по дело №784/2010електроенергия * договорна отговорност * деликтна отговорност * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №66/19.03.2012 по дело №1139/2011Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №344/31.10.2012 по дело №1686/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №166/10.03.2010 по дело №4284/2008Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * непозволено увреждане * случайно събитие
ГКРешение №382/23.07.2010 по дело №365/2009Непозволено увреждане * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * връщане на вещта * отпаднало основание * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №17/06.03.2015 по дело №3174/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * деликтна отговорност * съпричиняване * преклузия * отговор на искова молба
ГКРешение №115/11.02.2010 по дело №385/2009Непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * пропуснати ползи * обезщетение за недопускане до работа
ГКРешение №488/07.02.2012 по дело №899/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обективна отговорност * вреди от животни * доказателства * обезщетение за имуществени вреди
ГКРешение №429/28.06.2010 по дело №944/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * топлинна енергия
ГКРешение №403/18.10.2011 по дело №758/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за ползване
ГКРешение №119/19.06.2014 по дело №6689/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №63/28.02.2014 по дело №839/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * доклад по делото * вреди * нови факти и обстоятелства
ГКРешение №281/16.04.2010 по дело №281/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * доказване на факти, относно които страната е създала пречки за събиране на доказателства * обяснения на страната
ГКРешение №401/07.01.2015 по дело №1939/2014Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * изменение на иска * право на ползване * пропуснати ползи * недопустимост на иск
ГКРешение №265/24.06.2011 по дело №1623/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКРешение №559/10.11.2010 по дело №1542/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * защита правото на собственост от неоснователни действия
ГКРешение №317/01.07.2011 по дело №1553/2010Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №80/09.07.2014 по дело №5554/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * непозволено увреждане
ГКРешение №130/27.06.2016 по дело №2695/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост
ГКРешение №222/05.06.2012 по дело №967/2011 * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №96/2014/25.02.2015 по дело №1005/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * отговорност за вреди * обезщетение за вреди * деликтна отговорност
ГКРешение №268/24.02.2016 по дело №2525/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * редовност на исковата молба * лекарска грешка * обезщетение за неимуществени вреди
ГКОпределение №55/03.02.2011 по дело №3/2011правна квалификация * Иск за отговорност за вреди, причинени от администрацията * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи
ГКРешение №262/11.05.2010 по дело №1155/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * вреди от животни * непозволено увреждане * свидетелски показания * доказателства
ГКРешение №130/01.03.2010 по дело №640/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №142/31.05.2011 по дело №929/2010Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №7/21.01.2010 по дело №3623/2008обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * вреди от животни * Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №142/05.06.2013 по дело №419/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * доказателствена сила на частен документ * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №219/15.10.2015 по дело №1896/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * вещо лице * причинно-следствена връзка * топлинна енергия * свидетелски показания
ГКРешение №66/14.06.2011 по дело №1725/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за пропуснати ползи * неизпълнение на договорни отношения * забава
ТКРешение №39/21.04.2011 по дело №297/2010произнасяне по непредявен иск * електроенергия * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа
ГКРешение №581/30.09.2010 по дело №1019/2009Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №71/12.03.2014 по дело №880/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неправилна правна квалификация * обезщетение за вреди * неизпълнение на договор
ГКРешение №307/01.08.2014 по дело №773/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * съпричиняване * увреждане * причинно-следствена връзка
ГКРешение №48/08.02.2011 по дело №545/2010обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * обезщетение за имуществени вреди * неустойка * договор за покупко-продажба * наем * доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №369/10.01.2013 по дело №297/2012Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление
ГКРешение №289/14.01.2014 по дело №1698/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правна квалификация * обезщетение за ползване
ГКРешение №227/21.11.2013 по дело №1848/2013Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * право на пенсия
ГКРешение №150/11.07.2016 по дело №4321/2015Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правна квалификация * обратен иск * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №241/01.11.2016 по дело №1185/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за имуществени вреди * свобода на договаряне * право на строеж * благоустройствени мероприятия * прекратяване на трудовото правоотношение
ГКРешение №261/02.11.2016 по дело №1243/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * свидетелски показания * клевета
ГКРешение №266/07.12.2016 по дело №1298/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * деликтна отговорност * причинно-следствена връзка * трето лице * вреди от вещ
ГКРешение №76/16.05.2017 по дело №2926/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * обезщетение за вреди от вещ * причинно-следствена връзка
ГКРешение №77/30.05.2017 по дело №2956/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * медицинска помощ * задължения на въззивния съд
ГКРешение №142/20.06.2017 по дело №3673/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * вреди от ексцес * доказване на вреди * обсъждане на доказателства от въззивния съд * експертиза
ГКРешение №183/30.06.2017 по дело №4028/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * свидетелски показания
ГКРешение №157/05.07.2017 по дело №4570/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * предпоставки
ГКРешение №43/04.09.2017 по дело №3143/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * мотиви на въззивно решение * експертиза
ГКРешение №125/12.10.2017 по дело №4231/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * конституиране на страни * правомощия на въззивната инстанция * нов ответник
ГКРешение №260/24.10.2017 по дело №5190/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * справедливост на обезщетение * обезщетение за неимуществени вреди
ГКРешение №254/05.12.2017 по дело №5463/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * експертиза * правомощия на въззивната инстанция * причинно-следствена връзка
ГКРешение №348/08.01.2018 по дело №495/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди * обезщетение за неимуществени вреди * продължителност на наказателно производство * функционален имунитет * отговорност за чужди виновни противоправни действия * процесуален субституент * Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи
ГКРешение №312/11.01.2018 по дело №191/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свидетелски показания * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №288/15.01.2018 по дело №59/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * непозволено увреждане
ГКРешение №347/06.03.2018 по дело №34/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * имуществени вреди * пропуснати ползи * наем * неоснователно обогатяване
ГКРешение №53/23.03.2018 по дело №864/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * деноминация на лева * имуществени вреди * обезщетение за имуществени вреди * право на строеж върху държавна земя * регулационен план * увреждане
ГКРешение №82/11.04.2018 по дело №1676/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №129/01.06.2018 по дело №3389/2017Обективна отговорност за вреди от вещи * правна квалификация * неимуществени вреди от ПТП * обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * материалноправна легитимация на ответник
ГКРешение №90/25.06.2018 по дело №3273/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * трудова злополука * справедливост на обезщетение * размер на обезщетението * съпричиняване при трудова злополука * Застрахователно обезщетение
ГКРешение №155/04.07.2018 по дело №4723/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №177/03.01.2019 по дело №4487/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свръх петитум * лихва * деликтна отговорност * недопустимост на решение
ГКРешение №202/11.01.2019 по дело №186/2018Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди * справедливост на обезщетение
ГКРешение №252/18.02.2019 по дело №4172/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * правомощия на въззивната инстанция * обезщетение за неимуществени вреди * деликтна отговорност
ГКРешение №137/18.02.2019 по дело №2957/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за вреди * изземване * веществени доказателства и доказателствени средства * погасителна давност * имуществени вреди
ГКРешение №206/26.03.2019 по дело №4762/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * отговорност за чужди виновни противоправни действия * обезщетение за неимуществени вреди * клевета * лица, които имат право на обезщетение за неимуществени вреди * право на обезщетение за неимуществени вреди на юридически лица
ГКРешение №56/10.04.2019 по дело №1638/2018Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * неимуществени вреди * справедливост на обезщетение
ГКРешение №99/03.07.2019 по дело №1876/2018Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * деликтна отговорност * процесуална легитимация * недопустимост на решение