Ключови фрази
Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията

ГКРешение №72/08.04.2016 по дело №5357/2015Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * унищожаване на договор * доклад по делото * доказателствена тежест * предварителен договор
ГКРешение №661/11.03.2011 по дело №266/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * нищожност * предварителен договор * унищожаване поради грешка * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на основание
ГКРешение №110/11.04.2014 по дело №1237/2013Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * доклад по делото * нередовност на исковата молба * форма на упълномощаването
ГКРешение №246/01.10.2013 по дело №1273/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * неправилна правна квалификация
ГКРешение №698/12.01.2011 по дело №14/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба
ГКРешение №17/03.02.2012 по дело №339/2011Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * частен документ * свидетелски показания * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №374/29.12.2015 по дело №1792/2015Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * правна квалификация
ГКРешение №59/24.07.2013 по дело №392/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * начало на давностен срок * злоупотреба с права * предявяване на унищожаемостта чрез възражение
ГКРешение №290/18.10.2013 по дело №1362/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * недействителност на договор * действия без представителна власт
ГКРешение №328/26.04.2010 по дело №158/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * обезщетение за ползване * съсобственост * доказателства * обяснения на страната
ГКРешение №113/31.05.2012 по дело №1677/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * изменение на иска * представителна власт * свидетелски показания * нищожност на договор за дарение * нищожност на договор за продажба
ГКРешение №487/09.01.2012 по дело №1764/2010Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * ограничено запрещение * писмени доказателства * конституиране на страни
ГКРешение №223/19.06.2013 по дело №1006/2012Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * невъзможност за разбиране или ръководене на действията * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията * договор за покупко-продажба * висяща недействителност * действия без представителна власт
ГКРешение №189/15.01.2018 по дело №547/2017Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията
ГКРешение №144/14.12.2018 по дело №5100/2017Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * предпоставки * обсъждане на доказателства от въззивния съд * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №80/11.07.2019 по дело №1967/2018Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * задължително другарство * необходимо задължително другарство * Съпружеска имуществена общност /СИО/ * конституиране на страни