Ключови фрази
нищожност-липса на форма

ТКРешение №71/22.06.2009 по дело №11/2009договор за търговска продажба * форма на търговска сделка * Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * нищожност-липса на форма
ГКРешение №661/11.03.2011 по дело №266/2009Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * нищожност * предварителен договор * унищожаване поради грешка * нищожност-липса на съгласие * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на основание
ГКРешение №725/30.11.2010 по дело №823/2009Нищожност * нищожност-липса на форма * нищожност на договор * нищожност на делба * договор за гледане и издръжка * съсобственост
ГКРешение №27/08.06.2011 по дело №102/2010Нищожност * нищожност-липса на форма * договор за дарение
ТКРешение №90/11.09.2009 по дело №439/2008нищожност-липса на форма * вписване на неподлежащи на вписване обстоятелства
ГКРешение №155/26.04.2011 по дело №917/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на нотариално действие * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * разваляне на договор
ГКРешение №60/19.05.2016 по дело №3569/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност на нотариално действие * нищожност-липса на форма
ГКРешение №688/27.05.2011 по дело №1555/2009Установителен иск * отрицателен установителен иск * установяване право на собственост * доказателства и доказателствени средства * право на ползване * допустимост на иск * земеделски земи * постройка * идентичност на имоти * нищожност-липса на форма * доказателства
ГКРешение №64/31.03.2011 по дело №1309/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * делба * съсобственост * право на ползване * съдебна спогодба * уравнение на дялове * нищожност-липса на основание * нищожност-липса на форма * нищожност на отделни части на договор
ГКРешение №343/01.11.2011 по дело №1147/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * отмяна на нотариален акт * саморъчно завещание * нищожност-липса на форма * форма за валидност * придобивна давност * установяване право на собственост
ГКРешение №138/24.07.2013 по дело №684/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нотариално удостоверяване * нищожност-липса на форма * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство
ГКОпределение №508/25.10.2011 по дело №471/2011допустимост на иск * установителен иск за собственост * нищожност-липса на форма * придобивна давност * правен интерес
ГКРешение №313/22.06.2011 по дело №1409/2010Нищожност * договор за дарение * нищожност-липса на форма * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №186/27.06.2011 по дело №585/2010Нищожност на делба * нищожност на делба * установяване право на собственост * наследяване * правен интерес * относителна недействителност * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност-липса на форма
ТКРешение №234/02.12.2014 по дело №228/2014Нищожност и недопустимост на съдебно решение * нищожност-липса на форма * прехвърляне дружествен дял
ГКРешение №621/13.07.2011 по дело №1195/2009Делба * съсобственост * определяне на квоти * етажна собственост * трето лице * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на дарение * нищожност-липса на форма * графологическа експертиза
ГКРешение №239/08.06.2015 по дело №7200/2014Неоснователно обогатяване * договор за поръчка * нищожност-липса на форма * свидетелски показания * доказателствени средства
ГКРешение №179/20.04.2011 по дело №563/2010Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * нищожност-липса на форма * реституция * обратно действие * възстановяване правото на собственост * замяна
ГКРешение №143/08.05.2012 по дело №504/2011Нищожност * нищожност-липса на форма * унищожаване поради грешка * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №485/05.11.2012 по дело №1401/2011договор за покупко-продажба * нищожност на договор за продажба * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * нищожност-липса на съгласие
ТКРешение №115/23.07.2013 по дело №348/2012Иск за съществуване на вземането * форма на застрахователен договор * търговска сделка * нищожност-липса на форма
ГКРешение №197/06.02.2017 по дело №1085/2016Ревандикационен иск * тълкуване на едностранна сделка * саморъчно завещание * форма за действителност * бенефициер * нищожност-липса на форма