Ключови фрази
предпоставки

ГКРешение №84/31.03.2014 по дело №7136/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * предпоставки
ГКРешение №186/10.07.2014 по дело №650/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * предпоставки
ГКОпределение №694/29.09.2014 по дело №4630/2014Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * предпоставки * съдружник в дружество с ограничена отговорност
ГКРешение №195/06.10.2014 по дело №2141/2014Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * право на ползване * предпоставки
ГКОпределение №666/19.09.2014 по дело №4154/2014Частна касационна жалба * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * предварително изпълнение на съдебно решение * предпоставки
ГКОпределение №775/03.12.2013 по дело №6348/2013осиновяване * предпоставки * доказателства
ГКОпределение №302/24.09.2014 по дело №5085/2014Частна касационна жалба * освобождаване от такси и разноски * предпоставки
ГКРешение №59/17.06.2016 по дело №5298/2015Ревандикационен иск * реституция * предпоставки
ГКРешение №319/12.03.2014 по дело №5343/2013Делба * отчуждаване * съсобственост * реституция * предпоставки
ГКРешение №161/29.07.2014 по дело №6153/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * косвен съдебен контрол * предпоставки
ГКРешение №156/28.11.2016 по дело №4236/2014Делба * самостоятелен обект * кадастрални данни * предпоставки * грешка в кадастрална карта
ГКОпределение №44/18.01.2017 по дело №4453/2016Частна касационна жалба * освобождаване от внасяне на държавна такса * предпоставки * държавна такса
ГКРешение №169/02.02.2017 по дело №946/2016Ревандикационен иск * реституция * отчуждително действие на регулационен план * предпоставки
ГКРешение №157/05.07.2017 по дело №4570/2016Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * обезщетение за неимуществени вреди * справедливост * предпоставки
ГКРешение №135/08.02.2018 по дело №5116/2016Ревандикационен иск * реституция * нови факти и доказателства * предпоставки
ГКРешение №289/12.02.2018 по дело №359/2017Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * предпоставки
ГКРешение №49/12.10.2018 по дело №887/2008Ревандикационен иск * реституция * редовност на исковата молба * реална част * предпоставки * незаконен строеж
ГКРешение №137/02.11.2018 по дело №2507/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * предпоставки
ГКРешение №144/14.12.2018 по дело №5100/2017Унищожаемост на договор поради невъзможност и неразбиране или ръководене на действията * предпоставки * обсъждане на доказателства от въззивния съд * съпружеска имуществена общност
ГКРешение №118/21.12.2018 по дело №4415/2017Ревандикационен иск * реституция * одържавени недвижими имоти * предпоставки * право на строеж върху държавна земя * възражение за изтекла давност * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №43/28.05.2019 по дело №2474/2018Отговорност на съдебния изпълнител за вреди * вреди * предпоставки
ГКРешение №89/12.07.2019 по дело №3607/2018Делба * възлагане на неподеляем имот * наследяване по закон * предпоставки