Ключови фрази
нередовност на въззивна жалба

ГКОпределение №649/10.12.2012 по дело №465/2012нередовност на въззивна жалба * възстановяване на срокове * недопустим съдебен акт * указания на съда
ГКОпределение №277/14.06.2011 по дело №134/2011държавна такса * връчване на съдебни книжа * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №24/10.01.2013 по дело №813/2012държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №69/11.02.2010 по дело №56/2010указания на съда * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №261/30.05.2013 по дело №2819/2013допълване на решение * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №43/22.01.2014 по дело №38/2014нередовност на въззивна жалба * държавна такса * доказателства * указания на съда
ГКОпределение №375/13.11.2013 по дело №5481/2013Частна касационна жалба * нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса
ГКОпределение №200/26.05.2011 по дело №145/2011държавна такса * обжалваем интерес * Делба * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №573/24.07.2012 по дело №328/2012държавна такса * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №83/21.03.2016 по дело №5570/2015Разваляне на договор * разваляне на договор * договор за гледане и издръжка * правоприемство * нередовност на въззивна жалба * обикновено другарство
ТКОпределение №363/19.05.2010 по дело №385/2010особен представител * нередовност на въззивна жалба * внасяне на държавна такса
ГКОпределение №105/05.03.2009 по дело №1839/2008държавна такса * особено процесуално представителство * правна помощ * нередовност на въззивна жалба
ТКОпределение №774/07.10.2011 по дело №176/2011Частна касационна жалба * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №393/25.11.2013 по дело №5991/2013нередовност на въззивна жалба * указания на съда * държавна такса * представителство * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №385/04.10.2010 по дело №374/2010продължаване на срок * задължение за уведомяване * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №109/25.03.2014 по дело №5168/2013Иск за признаване уволнението за незаконно * прекратяване на трудовото правоотношение * обезщетение поради незаконно задържане на трудова книжка * нередовност на въззивна жалба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №463/07.08.2009 по дело №206/2009указания на съда * изчисляване на срокове * доказателства * договор за куриерска услуга * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №247/28.10.2013 по дело №3769/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * главен иск * евентуален иск * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №50/10.02.2011 по дело №42/2011указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ТКОпределение №1092/06.12.2012 по дело №93/2012Частна касационна жалба * връщане на въззивна жалба * нередовност на въззивна жалба * невнасяне на държавна такса
Определение №261/03.06.2010 по дело №връчване на съдебни книжа * държавна такса * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №307/18.06.2012 по дело №285/2012връщане на въззивна жалба * държавна такса * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №151/19.04.2011 по дело №445/2010връщане на въззивна жалба * държавна такса * Делба * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №591/13.10.2011 по дело №526/2011пощенско клеймо * преклузивен срок * изтичане на срок * нередовност на въззивна жалба
ГКОпределение №191/11.04.2011 по дело №15/2011държавна такса * държавно учреждение * Иск за обезщетение за трудова злополука и професионална болест * държавен служител * нередовност на въззивна жалба
Определение №389/06.08.2010 по дело №държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * нередовност на въззивна жалба
ГКРешение №30/24.02.2017 по дело №3232/2016Негаторен иск * недопустим съдебен акт * нередовност на въззивна жалба * просрочена жалба
ГКРешение №113/24.07.2018 по дело №5446/2016Иск за признаване уволнението за незаконно * нередовност на въззивна жалба * недопустимост на съдебен акт
ГКОпределение №265/18.06.2019 по дело №2147/2019Частна касационна жалба * възстановяване на срокове * нередовност на въззивна жалба