Ключови фрази
придобито имущество от престъпна дейност

ГКРешение №287/10.09.2012 по дело №1782/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №364/2014/04.03.2015 по дело №590/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №187/26.07.2011 по дело №1557/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №328/2011/29.03.2013 по дело №271/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество
ГКРешение №297/08.11.2011 по дело №1792/2010Установителен иск * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №162/02.06.2015 по дело №6592/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * договор за заем * стойност на отнето имущество
ГКРешение №226/29.06.2012 по дело №1445/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №481/23.04.2013 по дело №99/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №130/29.05.2013 по дело №603/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №258/12.11.2014 по дело №3104/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №56/28.05.2012 по дело №1601/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №607/29.10.2010 по дело №1116/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №263/12.11.2014 по дело №1483/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №732/02.03.2011 по дело №339/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №352/15.01.2015 по дело №1280/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * причинно-следствена връзка
ГКРешение №131/04.05.2012 по дело №755/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * нови факти и доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №129/08.06.2015 по дело №5562/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №759/2010/28.07.2011 по дело №463/2010режим на съпружеска имуществена общност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №1/21.03.2011 по дело №697/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №270/11.09.2012 по дело №797/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №289/19.12.2014 по дело №612/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №125/16.06.2015 по дело №1397/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * причинно-следствена връзка
ГКРешение №87/29.01.2010 по дело №369/2009отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №89/29.01.2010 по дело №717/2009отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №388/22.02.2012 по дело №248/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №237/13.11.2015 по дело №1822/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №750/13.12.2010 по дело №952/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №276/20.11.2012 по дело №1393/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №365/14/30.03.2015 по дело №983/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * трансформация
ГКРешение №316/26.02.2015 по дело №1109/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №552/13.01.2012 по дело №1780/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * доказателства * принос * пълна трансформация * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №89/14.08.2012 по дело №317/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №231/11.07.2012 по дело №848/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * съсобственост * доказателства * съпружеска имуществена общност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №225/11.08.2014 по дело №6779/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №106/14.05.2013 по дело №1074/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №41/30.07.2013 по дело №312/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * договор за замяна * трудово правоотношение
ГКРешение №381/06.01.2015 по дело №5379/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество
ГКРешение №806/2010/10.02.2011 по дело №1335/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №283/16.07.2012 по дело №1105/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №471/06.07.2010 по дело №641/2009отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №834/23.12.2010 по дело №1417/2009иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №323/20.10.2011 по дело №1135/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №209/26.07.2011 по дело №1462/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №124/04.05.2016 по дело №4929/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция при ново разглеждане на делото
ГКРешение №251/11.12.2014 по дело №1775/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №368/21.11.2011 по дело №1129/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №425/2014/25.06.2015 по дело №5331/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата
ГКРешение №257/13.11.2014 по дело №2616/2013Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №358/11/14.08.2012 по дело №1022/2010иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №399/03.01.2012 по дело №142/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №255/02.11.2012 по дело №1268/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №448/26.02.2016 по дело №3232/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №160/01.06.2012 по дело №787/2011Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №66/26.07.2011 по дело №863/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност *
ГКРешение №671/09.11.2010 по дело №875/2010отнемане в полза на държавата * Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * стойност на отнето имущество * придобито имущество от престъпна дейност *
ГКРешение №212/23.07.2013 по дело №775/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * свидетелски показания * забрана за посочване на нови факти и доказателства
ГКРешение №156/29.05.2013 по дело №890/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност * стойност на отнето имущество
ГКРешение №17/26.04.2011 по дело №462/2010отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №506/2011/25.07.2012 по дело №1792/2010Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №233/17.12.2014 по дело №2799/2014Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №20/14.08.2012 по дело №988/2010отнемане в полза на държавата * доказателства * нетрудови доходи * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №297/06.11.2012 по дело №176/2012Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКОпределение №335/06.07.2016 по дело №2462/2016Частна касационна жалба * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * прекратяване на наказателно производство поради липса на осъществен състав на престъпление срещу проверяваното лице * основание за прекратяване на съдебното производство по ЗОПДНПИ
ГКРешение №237/22.02.2017 по дело №5459/2015Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата * придобито имущество от престъпна дейност
ГКРешение №257/19.12.2017 по дело №4902/2016Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * Произход на средства * придобито имущество от престъпна дейност * организирана престъпна група * квалифицирана кражба
ГКРешение №71/25.06.2018 по дело №2636/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * причинно-следствена връзка
ГКРешение №230/21.01.2019 по дело №4371/2017Иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * придобито имущество от престъпна дейност * отнемане в полза на държавата