Ключови фрази
отмяна по молба на трето лице

ГКРешение №148/14.07.2011 по дело №101/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №359/17.11.2014 по дело №3374/2014Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №52/27.04.2012 по дело №1056/2011отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №439/21.11.2012 по дело №599/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №129/27.04.2012 по дело №1743/2011отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №149/06.08.2012 по дело №1099/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №101/06.04.2012 по дело №28/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №195/10.05.2011 по дело №1470/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №559/12.12.2012 по дело №1224/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №149/11.07.2013 по дело №2702/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №197/18.07.2012 по дело №330/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №371/2011/06.01.2012 по дело №1123/2011отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №409/14.07.2009 по дело №1780/2008отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №355/11.05.2010 по дело №4820/2008отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №102/14.07.2011 по дело №181/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-неистинност на документ * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №3/10.05.2012 по дело №1035/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №51/24.06.2014 по дело №103/2014Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №49/18.02.2011 по дело №1567/2010Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №198/08.10.2015 по дело №2209/2015Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №12/28.01.2013 по дело №1046/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №293/27.07.2010 по дело №12/2010Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №395/18.12.2014 по дело №5800/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №371/27.10.2011 по дело №608/2011отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №387/06.12.2012 по дело №948/2012отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №58/07.05.2013 по дело №1066/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице * отмяна-неистинност на документ
ГКРешение №84/28.04.2015 по дело №795/2015Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №105/12.02.2010 по дело №655/2008отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №11/29.01.2013 по дело №1319/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №29/03.02.2014 по дело №7485/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №160/18.06.2013 по дело №1014/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №370/01.12.2010 по дело №1092/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №181/24.02.2010 по дело №672/2009отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №21/27.01.2016 по дело №5943/2015Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ТКРешение №7/10.05.2012 по дело №301/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №184/12.06.2012 по дело №280/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №240/23.10.2015 по дело №3130/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице * право на строеж
ГКРешение №301/08.11.2012 по дело №772/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №126/10.11.2014 по дело №3327/2014Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №112/08.03.2012 по дело №78/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №495/06.12.2010 по дело №1106/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №146/12.11.2014 по дело №3921/2014Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №468/17.01.2014 по дело №5175/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №493/03.12.2010 по дело №371/2010Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №211/19.07.2013 по дело №1027/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №449/03.06.2010 по дело №541/2010отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №228/01.10.2013 по дело №2724/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №301/11.06.2010 по дело №1909/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №238/10.12.2013 по дело №3947/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №25/10.05.2013 по дело №805/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №479/27.10.2010 по дело №667/2010Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №266/22.11.2011 по дело №601/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №135/29.05.2013 по дело №2332/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №210/19.07.2013 по дело №1963/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №170/16.07.2013 по дело №3013/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №203/03.07.2013 по дело №1794/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №17/21.02.2014 по дело №7017/2013 * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №188/29.04.2010 по дело №149/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №46/28.03.2014 по дело №7283/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №51/10.02.2015 по дело №4870/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №248/18.12.2015 по дело №5393/2015Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №702/21.12.2009 по дело №676/2009отмяна по молба на трето лице *
ГКРешение №444/10.01.2014 по дело №5452/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
Решение №902/27.12.2010 по дело №Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №81/27.03.2013 по дело №813/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №797/13.01.2011 по дело №1363/2010отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №254/22.10.2012 по дело №306/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №108/03.08.2011 по дело №1425/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №102/29.04.2013 по дело №1491/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №44/02.02.2011 по дело №1336/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №268/20.05.2010 по дело №62/2010отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №113/11.03.2011 по дело №1465/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №259/2013/17.01.2014 по дело №1336/2012Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №495/27.05.2010 по дело №1579/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №12/22.02.2011 по дело №281/2010отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №171/23.03.2011 по дело №606/2010Унищожаемост на договор сключен от недееспособен * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №44/14.05.2016 по дело №3596/2015Отмяна по молба на трето лице * Иск за установяване на вземането * договор за цесия
ТКРешение №88/05.06.2013 по дело №1031/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №39/23.04.2013 по дело №1246/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице * отмяна-неистинност на документ * отмяна-отмяна на съдебен акт или акт на държавен орган
ГКРешение №226/05.11.2012 по дело №410/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №251/16.07.2012 по дело №315/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №79/22.03.2013 по дело №910/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №157/10.07.2014 по дело №7651/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №72/21.03.2013 по дело №116/2013отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №79/07.05.2013 по дело №1016/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №106/14.04.2014 по дело №6858/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №431/08.11.2010 по дело №439/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * необходимо другарство * отмяна на констативен нотариален акт * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №467/17.12.2015 по дело №3695/2015Отмяна по молба на трето лице * необходимо другарство * нови факти и доказателства * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №261/05.07.2010 по дело №316/2009Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №12/21.02.2013 по дело №881/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №316/12.03.2014 по дело №6538/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №50/27.04.2016 по дело №4/2016Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №10/01.02.2010 по дело №899/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №55/20.07.2012 по дело №1176/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №124/01.06.2011 по дело №977/2010отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №703/22.12.2009 по дело №690/2009отмяна по молба на трето лице * Ревандикационен иск
ГКРешение №304/10.12.2012 по дело №609/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №184/11.07.2014 по дело №3622/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №294/12.01.2015 по дело №3879/2014Отмяна на влязло в сила решение * Отмяна по молба на трето лице
ГКОпределение №75/21.02.2014 по дело №4843/2013 * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №123/17.06.2013 по дело №1405/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №131/21.05.2013 по дело №934/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №440/07.12.2015 по дело №4020/2015осиновяване * необходимо другарство * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №408/10.12.2013 по дело №5001/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №215/10.05.2010 по дело №274/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №172/11.04.2012 по дело №102/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №105/27.05.2013 по дело №702/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №260/22.02.2013 по дело №641/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №436/25.10.2010 по дело №8/2009отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №21/06.02.2015 по дело №4564/2014Отмяна по молба на трето лице * отмяна-ненадлежно представителство
ГКРешение №176/03.07.2014 по дело №7534/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №255/2013/14.01.2014 по дело №4152/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №201/12.09.2012 по дело №1180/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №51/18.03.2013 по дело №1108/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №562/27.12.2012 по дело №1201/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №56/21.02.2011 по дело №1422/2010Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №49/13.02.2014 по дело №7392/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №103/29.04.2013 по дело №1663/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №160/25.06.2015 по дело №640/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №449/25.10.2010 по дело №982/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №214/30.04.2010 по дело №205/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №72/17.03.2014 по дело №7323/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №144/19.06.2013 по дело №2801/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №412/28.01.2013 по дело №638/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * Отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №18/13.03.2012 по дело №974/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №342/11.11.2014 по дело №4494/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №152/27.06.2014 по дело №1927/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №241/27.06.2011 по дело №171/2011отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №79/31.03.2015 по дело №4860/2014Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №507/27.01.2012 по дело №498/2011Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №311/29.06.2010 по дело №1121/2009отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №381/26.05.2010 по дело №1615/2009Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №459/2013/31.07.2014 по дело №3630/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №60/25.02.2014 по дело №7381/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №37/04.04.2014 по дело №7475/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №199/26.09.2014 по дело №2236/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №276/24.11.2015 по дело №3640/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №357/21.07.2010 по дело №1058/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нарушено право на участие * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №21/30.01.2013 по дело №716/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №251/14.12.2013 по дело №4915/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №524/15.01.2013 по дело №855/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №78/26.07.2013 по дело №1116/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №320/08.12.2011 по дело №848/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №446/10.06.2009 по дело №1082/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна по молба на трето лице * Иск за изваждане от жилище в ЖСК
ГКРешение №494/03.12.2010 по дело №1011/2010Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №171/05.07.2013 по дело №3152/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №135/07.04.2011 по дело №318/2011отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №778/30.12.2010 по дело №341/2010Нищожност * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №32/13.02.2012 по дело №1649/2011отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №36/21.02.2014 по дело №7132/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №253/20.06.2013 по дело №3073/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №253/06.10.2014 по дело №1131/2014Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №212/03.07.2012 по дело №454/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №310/12.01.2016 по дело №4309/2015Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №2/29.02.2012 по дело №1088/2011Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №47/26.02.2013 по дело №507/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №274/14.10.2014 по дело №3227/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №206/04.11.2013 по дело №2540/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №129/17.06.2013 по дело №2049/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №293/05.01.2015 по дело №4832/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №52/11.04.2014 по дело №690/2014Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №315/12.03.2014 по дело №6752/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №112/23.05.2013 по дело №38/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице * отмяна-неистинност на документ
ГКРешение №1/29.01.2013 по дело №841/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №412/12.10.2010 по дело №407/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №349/28.10.2013 по дело №3687/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №458/21.11.2012 по дело №653/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №245/15.04.2009 по дело №2265/2008отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №53/17.04.2015 по дело №523/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №607/13.11.2009 по дело №374/2009отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №333/22.11.2013 по дело №4283/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №567/23.01.2013 по дело №1254/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №109/20.03.2012 по дело №45/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №749/01.12.2010 по дело №877/2010отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №113/18.03.2014 по дело №7834/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-престъпно действие
ТКРешение №103/30.06.2010 по дело №34/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №385/28.11.2012 по дело №1134/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №114/26.06.2013 по дело №1048/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №161/21.05.2010 по дело №109/2009отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №322/05.01.2016 по дело №5399/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №725/04.08.2011 по дело №1676/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №294/26.11.2012 по дело №769/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №340/01.11.2012 по дело №857/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №234/04.07.2011 по дело №234/2011отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №245/10.07.2014 по дело №2425/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №309/30.11.2012 по дело №864/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №295/09.12.2011 по дело №668/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №957/06.01.2010 по дело №83/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №226/29.11.2013 по дело №4183/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №20/18.02.2014 по дело №6834/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №692/23.09.2009 по дело №2821/2008отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №109/29.04.2015 по дело №7380/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №37/08.02.2013 по дело №597/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №67/05.04.2013 по дело №47/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №303/24.06.2011 по дело №488/2011Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №439/19.11.2013 по дело №5304/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №11/13.04.2009 по дело №641/2008Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №172/26.05.2010 по дело №1464/2009Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №471/16.01.2014 по дело №4008/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №348/25.11.2011 по дело №726/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №328/09.10.2015 по дело №240/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №200/21.04.2012 по дело №126/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКОпределение №49/09.03.2016 по дело №897/2016Отмяна по молба на трето лице * Делба * правен интерес * нищожност на делба
ГКРешение №112/14.03.2014 по дело №604/2014Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №6/06.02.2013 по дело №773/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №169/07.10.2015 по дело №2337/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №35/18.02.2014 по дело №6930/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №512/19.07.2010 по дело №1043/2009отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №213/05.07.2011 по дело №499/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №104/28.03.2012 по дело №24/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
Решение №874/11.12.2010 по дело №отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №83/01.03.2011 по дело №1524/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №486/18.12.2012 по дело №759/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №2/24.01.2011 по дело №1295/2010Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №303/06.10.2011 по дело №752/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №267/16.10.2012 по дело №992/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №330/07.10.2011 по дело №373/2011Отмяна по молба на трето лице * Ревандикационен иск * необходимо другарство
ГКРешение №526/21.06.2010 по дело №254/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №119/19.03.2012 по дело №1221/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №895/24.11.2009 по дело №4435/2008отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №40/28.03.2014 по дело №7743/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №263/01.11.2012 по дело №522/2012отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №66/25.05.2015 по дело №333/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №144/24.11.2015 по дело №3816/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №234/19.05.2011 по дело №281/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №3/21.01.2010 по дело №30/2009отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №878/11.12.2010 по дело №1960/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №63/25.07.2011 по дело №1051/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №46/30.06.2011 по дело №1457/2010отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №436/18.11.2013 по дело №5760/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №203/19.06.2012 по дело №233/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №4/14.04.2014 по дело №4154/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №824/09.11.2009 по дело №2392/2008отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №449/04.02.2014 по дело №5784/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
Решение №438/07.06.2010 по дело №Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-нови обстоятелства
ГКРешение №11/12.02.2014 по дело №6492/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №396/14.12.2012 по дело №1024/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №4/20.01.2011 по дело №1114/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №202/30.06.2010 по дело №741/2009отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №203/11.05.2012 по дело №81/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №214/20.06.2012 по дело №340/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №117/02.10.2013 по дело №530/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нови обстоятелства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №191/04.10.2013 по дело №917/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №230/21.05.2010 по дело №800/2009Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №48/02.02.2012 по дело №1102/2011Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №5/04.02.2015 по дело №5478/2014Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №118/26.04.2011 по дело №36/2011отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №221/15.03.2010 по дело №168/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №236/26.05.2010 по дело №1426/2009Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №872/06.01.2010 по дело №1038/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №130/25.10.2013 по дело №783/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №91/04.04.2012 по дело №121/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №257/04.11.2015 по дело №2166/2015Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №430/19.10.2012 по дело №870/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №212/03.06.2010 по дело №1052/2009отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №279/06.07.2012 по дело №275/2012Отмяна по молба на трето лице * делба * отмяна по молба на трето лице * задължително другарство * гори * режим на съпружеска имуществена общност
ГКРешение №26/06.03.2013 по дело №838/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №511/30.12.2011 по дело №1010/2011Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №99/24.02.2011 по дело №2/2011Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №371/04.02.2013 по дело №962/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №7/04.03.2014 по дело №6353/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №455/01.11.2012 по дело №928/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №70/19.02.2013 по дело №1228/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №50/09.04.2015 по дело №4/2015Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №413/12.10.2010 по дело №796/2010Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №217/05.07.2010 по дело №1368/2008отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №339/15.07.2010 по дело №716/2009отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №40/14.02.2013 по дело №772/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №318/19.12.2012 по дело №726/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №48/26.02.2013 по дело №1426/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №72/19.04.2011 по дело №1070/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №16/21.02.2012 по дело №860/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №106/07.03.2012 по дело №1222/2011Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №11/14.04.2011 по дело №4463/2008отмяна по молба на трето лице * Отмяна по молба на трето лице
Решение №554/16.06.2010 по дело №Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №11/24.01.2013 по дело №819/2012Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №222/25.11.2011 по дело №508/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №689/04.04.2011 по дело №999/2010Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №73/20.03.2013 по дело №1/2013Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №53/24.03.2010 по дело №3988/2008Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №480/22.07.2010 по дело №426/2010отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №389/10.12.2012 по дело №1004/2012отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №349/17.10.2012 по дело №458/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №92/15.04.2016 по дело №6185/2015Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №61/07.03.2014 по дело №7413/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нови писмени доказателства
ГКРешение №1/27.01.2014 по дело №7043/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №77/17.02.2012 по дело №1167/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №471/28.06.2010 по дело №1846/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-ненадлежно представителство * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №177/11.07.2012 по дело №1073/2011Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №47/03.02.2011 по дело №1086/2010Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №181/27.11.2013 по дело №3598/2013Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №322/02.01.2014 по дело №879/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №214/18.06.2012 по дело №219/2012Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №53/09.04.2014 по дело №7084/2013 * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №107/20.04.2016 по дело №6213/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №24/25.02.2016 по дело №5965/2015Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №105/06.06.2013 по дело №1042/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №463/05.12.2013 по дело №6305/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №156/18.05.2012 по дело №111/2011Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №120/07.08.2013 по дело №936/2012Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №214/02.10.2014 по дело №3317/2014Отмяна по молба на трето лице * Неустойка
ГКРешение №170/04.11.2013 по дело №4026/2013Отмяна по молба на трето лице * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №635/01.11.2010 по дело №1033/2009Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №800/29.10.2009 по дело №4051/2008отмяна-нарушено право на участие * отмяна по молба на трето лице *
ГКРешение №91/11.05.2015 по дело №6251/2014Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКОпределение №391/09.08.2016 по дело №2980/2016Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №104/13.09.2016 по дело №5693/2015Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие * необходимо другарство
ГКРешение №225/14.11.2016 по дело №2814/2016Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №265/20.12.2016 по дело №2581/2016Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие * процесуален субституент * прехвърляне на спорно право
ГКРешение №13/22.02.2017 по дело №4272/2016Отмяна на влязло в сила решение * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №99/20.04.2017 по дело №644/2017Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение
ГКРешение №50/09.05.2017 по дело №4750/2016Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нарушено право на участие * Отмяна по молба на трето лице
ТКРешение №109/10.07.2017 по дело №1913/2016Отмяна на влязло в сила решение * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №84/17.07.2017 по дело №230/2017Отмяна по молба на трето лице * установителен иск за собственост * необходимо другарство * отмяна на решение
ТКРешение №155/12.10.2017 по дело №1104/2017Отмяна на влязло в сила решение * Отмяна по молба на трето лице * отмяна-особено процесуално представителство
ГКРешение №142/13.10.2017 по дело №1982/2017Отмяна по молба на трето лице * необходимо другарство * изпълнително производство
ГКРешение №207/19.12.2017 по дело №3179/2017Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ГКРешение №134/16.01.2018 по дело №2902/2017Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение
ГКРешение №141/08.02.2018 по дело №4114/2017Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №5/15.03.2018 по дело №3706/2017Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №102/03.10.2018 по дело №1828/2018Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №114/01.10.2018 по дело №2021/2018Отмяна по молба на трето лице * необходимо другарство
ГКРешение №146/22.10.2018 по дело №2398/2018Отмяна на влязло в сила решение * отмяна-нови писмени доказателства * Отмяна по молба на трето лице
ГКРешение №167/03.12.2018 по дело №3328/2018Отмяна по молба на трето лице * Отмяна на влязло в сила решение
ГКРешение №153/10.12.2018 по дело №3632/2014Отмяна по молба на трето лице * отмяна-противоречие с друго влязло в сила решение
ГКРешение №7/18.03.2019 по дело №4095/2018Отмяна по молба на трето лице * отмяна-нарушено право на участие
ТКРешение №103/01.08.2019 по дело №2619/2017Отмяна по молба на трето лице * съпружеска имуществена общност