Ключови фрази
вписване на възбрана

ГКРешение №131/26.03.2012 по дело №720/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * вписване на възбрана * принудително изпълнение * относителна недействителност * публична продан * трето лице * форма за валидност * договорна ипотека
ТКОпределение №589/18.07.2011 по дело №733/2009отказ на съдия по вписванията * вписване на възбрана * *
ГКРешение №670/25.10.2010 по дело №1649/2009Установителен иск * установяване право на собственост * съпружеска имуществена общност * публична продан * принудително изпълнение * давностно владение * вписване на възбрана * договор за дарение
ГКРешение №353/30.10.2014 по дело №2126/2014Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * договор за покупко-продажба * обявяване на предварителен договор за окончателен * обезпечение на бъдещ иск * вписване на възбрана
ГКРешение №480/11.12.2012 по дело №536/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * юридическо лице с нестопанска цел * правоприемство * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * реституция * вписване на възбрана * наемни правоотношения
ТКОпределение №332/10.05.2013 по дело №548/2012Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на възбрана
ГКРешение №312/28.10.2014 по дело №2800/2014Отменителен иск * отменителен /Павлов/ иск * допустимост на иск * недействителност на договор * договорна ипотека * вписване на възбрана * относителна недействителност
ГКРешение №365/22.10.2012 по дело №17/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * публична продан * добросъвестно владение * субективни предели на сила на пресъдено нещо * трето лице * обратно действие * нови факти и доказателства * вписване на възбрана
ГКОпределение №326/04.07.2011 по дело №308/2011вписване на възбрана * активна процесуална легитимация * частен съдебен изпълнител * обжалване отказ на съдия по вписванията
ГКОпределение №194/08.05.2013 по дело №412/2012вписване на възбрана * отказ на съдия по вписванията * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКРешение №124/05.04.2012 по дело №905/2011Делба * определяне на квоти * постановление за възлагане * съсобственост * публична продан * вписване на възбрана * право на строеж * договор за заем
ГКОпределение №314/16.11.2016 по дело №4190/2016Частна касационна жалба * вписване на възбрана * отказ на съдия по вписванията * нови факти и доказателства
ГКОпределение №2/05.01.2017 по дело №5112/2016Частна касационна жалба * вписване на възбрана * вписване на искова молба * отнемане в полза на държавата * предварителен договор * конкуренция на права
ГКОпределение №98/02.06.2017 по дело №1797/2017Частна касационна жалба * вписване на възбрана
ГКРешение №145/15.01.2018 по дело №5479/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * вписване на възбрана
ТКОпределение №180/18.04.2018 по дело №916/2018Частна касационна жалба * отказ на съдия по вписванията * вписване на възбрана * обезпечителна мярка