Ключови фрази
нищожност на нотариално действие

ГКРешение №143/13.09.2012 по дело №620/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * правен интерес * отмяна на констативен нотариален акт * нищожност на нотариално действие * недопустимост на иск
ГКРешение №191/06.08.2012 по дело №1175/2011Делба * съсобственост * определяне на квоти * нищожност-липса на съгласие * вещо лице * нищожност на нотариално действие
ГКОпределение №569/14.12.2012 по дело №593/2012недопустимост на иск * нищожност на нотариално действие * унищожаване поради невъзможност за разбиране или ръководене на действията
ГКРешение №155/26.04.2011 по дело №917/2010Нищожност * нищожност на договор * договор за покупко-продажба * нищожност на нотариално действие * свидетелски показания * нищожност-липса на форма * разваляне на договор
ГКРешение №60/19.05.2016 по дело №3569/2015Нищожност * нищожност на договор за продажба * нищожност на нотариално действие * нищожност-липса на форма
ГКРешение № 165/17.05.2010 по дело №4719/2008Нищожност * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * предаване на владение * спиране на производството по делото * задължителна сила на присъда /споразумение/ * доказателства * нищожност-липса на съгласие * нищожност-противоречие на закона * нищожност на нотариално действие
ГКОпределение №264/07.07.2014 по дело №2998/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * установителен иск * нищожност на нотариално действие * правен интерес * трето лице
ГКРешение №223/14.05.2012 по дело №1186/2011Ревандикационен иск * установителен иск * нищожност-противоречие на закона * отмяна на констативен нотариален акт * насрещен иск * давностно владение * нищожност на нотариално действие * договор за гледане и издръжка
ГКРешение №313/22.06.2011 по дело №1409/2010Нищожност * договор за дарение * нищожност-липса на форма * нищожност на нотариално действие
ГКОпределение №550/26.10.2012 по дело №393/2012недопустим съдебен акт * инцидентен установителен иск * нотариално удостоверяване * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №220/02.10.2015 по дело №2314/2015Неоснователно обогатяване * нищожност на нотариално действие * доказателствена сила на нотариален акт * участие на глух, ням или неграмотен в нотариално производство * разписка
ГКОпределение №486/30.09.2011 по дело №501/2011нищожност на нотариално действие * правен интерес
ГКРешение №143/08.05.2012 по дело №504/2011Нищожност * нищожност-липса на форма * унищожаване поради грешка * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №172/19.04.2012 по дело №811/2011Нищожност * нищожност на нотариално действие * нищожност на договор за продажба * произнасяне по непредявен иск
ГКРешение №206/31.07.2015 по дело №6832/2014Нищожност на нотариални действия * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №4/31.03.2015 по дело №4234/2014Делба * нищожност на нотариално действие
ГКРешение №147/06.02.2017 по дело №499/2016Ревандикационен иск * вещно-прехвърлителен ефект * придобивна давност * нищожност на нотариално действие * годно правно основание * добросъвестно владение
ГКРешение №161/27.06.2018 по дело №3129/2017Иск за съществуване на вземането * нищожност на нотариално действие * охранително производство * констативен нотариален акт * отмяна на констативен нотариален акт * правен интерес
ГКРешение №207/12.02.2019 по дело №4909/2017Нищожност на нотариални действия * нищожност на нотариално действие * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нотариално удостоверяване * недопустимост на иск * нередовност на исковата молба * съществено нарушение на съдопроизводствените правила * публична държавна собственост * отмяна на констативен нотариален акт