Ключови фрази
държане

ТКРешение №227/07.01.2015 по дело №2482/2013Начин на ползване. Консумативни разходи * обезщетение за забава * прекратяване на договор за наем * изтичане на срок * държане * правна квалификация * договорно основание
ГКРешение №131/10.07.2013 по дело №913/2012Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения в чужд имот * владение * държане * неоснователно обогатяване * правна квалификация
ТКРешение №571/14.10.2008 по дело №313/2008несъстоятелност * подобрения * обедняване * обогатяване * владение * държане
ГКРешение №242/21.12.2015 по дело №3664/2015неправилна правна квалификация * необходими разноски * подобрения * съсобственост * държане * владение
ГКРешение №53/11.06.2015 по дело №6031/2014Иск за защита на нарушено владение * владение * държане * отнето владение
ГКРешение №16/17.04.2015 по дело №5652/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давнност * държане * сила на пресъдено нещо * начало на давностен срок
ГКРешение №180/17.12.2015 по дело №2921/2015Искове свързани с ползите и тежестите на съсобствени вещи * подобрения в чужд имот * държане * владение
ГКРешение №159/14.06.2013 по дело №1492/2013Право на недобросъвестния владелец на подобренията * подобрения * владение * държане * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ТКРешение №81/07.07.2009 по дело №761/2008тълкуване на договор * неоснователно обогатяване * подобрения * владение * договор за наем * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКРешение №45/16.03.2015 по дело №6533/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установителен иск за собственост * придобивна давност * владение * държане
ГКРешение №11/29.02.2016 по дело №3942/2015Делба * давностно владение * правоприемство * наследяване * държане * откриване на наследство * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * съсобственост * придобивна давност * предварителен договор * доклад по делото
ТКРешение №131/27.10.2009 по дело №268/2009договор за приватизационна продажба * неоснователно обогатяване * отпаднало основание * нищожност * обедняване * обогатяване * Неоснователно обогатяване - субсидиарно приложение * държане
ГКРешение №114/20.06.2016 по дело №760/2016Делба * владение * държане * съсобственост * придобивна давнност * строително-монтажни работи
ГКРешение №115/28.10.2016 по дело №977/2016Ревандикационен иск * намерение за своене * придобивна давнност * държане
ГКРешение №139/2016/16.01.2017 по дело №2165/2016Ревандикационен иск * придобивна давност * държане * давностен срок
ГКРешение №192/16.02.2017 по дело №763/2016Делба * земеделски земи * държане * наследяване * намерение за своене
ГКРешение №25/30.03.2017 по дело №2389/2016Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * недобросъвестно владение * държане * мотиви на въззивно решение
ГКРешение №23/07.06.2017 по дело №2669/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * държане * намерение за своене * придобивна давност * необоснованост
ГКРешение №40/11.04.2018 по дело №2004/2017Неоснователно обогатяване – субсидиарно приложение * подобрения в чужд имот * държане * съсобственост * пасивна материалноправна легитимация * неоснователно обогатяване
ГКРешение №77/18.06.2018 по дело №3229/2017Ревандикационен иск * придобивна давност * държане * владение * необоснованост