Ключови фрази
намерение за своене

ГКРешение №82/01.06.2015 по дело №6873/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * нищожност на договор за продажба * доказателства * придобивна давност * предварителен договор * намерение за своене * прекъсване на давност
ГКРешение №41/26.02.2016 по дело №4951/2015Ревандикационен иск * фактическа власт * намерение за своене * владение * подобрения в чужд имот
НКРешение №178/19.03.2010 по дело №85/2010Кражба * необоснованост * намерение за своене
НКРешение №12/12.02.2012 по дело №2213/2013Обсебване * обсебване * маловажен случай * намерение за своене * обективна страна на престъпление
ГКРешение №144/02.12.2014 по дело №1650/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * намерение за своене * придобивна давнност * предаване на владение
ГКРешение №68/02.08.2013 по дело №603/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * фактическа власт * присъединяване на владение * намерение за своене
ГКРешение №34/19.06.2013 по дело №611/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * определяне на квоти * доказателства * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
ГКРешение №144/22.02.2016 по дело №3919/2014Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * давностно владение * намерение за своене * наследяване
ГКРешение №116/31.08.2012 по дело №314/2010Установителен иск * установяване право на собственост * главно встъпване * придобивна давност * начало на давностен срок * наследяване * намерение за своене * съсобственост
НКРешение №372/06.11.2015 по дело №1068/2015Грабеж на вещи, представляващ опасен рецидив * намерение за своене * Грабеж
НКРешение №205/07.05.2009 по дело №106/2009Длъжностно присвояване * необоснованост * право на защита * намерение за своене
НКРешение №475/08.12.2009 по дело №528/2009Длъжностно присвояване в големи размери * длъжностно лице * предмет на доказване * фактическа власт * доказателства и доказателствени средства * финансово-икономическа експертиза * съдебно-оценителна експертиза * намерение за своене * присвояване * предмет на престъпление
ГКРешение №462/27.12.2012 по дело №125/2012Делба * придобивна давност * намерение за своене
НКРешение №154/27.03.2014 по дело №372/2014Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * намерение за своене * намаляване на наказание * преквалификация на деяние
НКРешение №509/22.11.2012 по дело №1835/2012Кражба, за извършването на която е използвано моторно превозно средство, техническо средство или специален начин * явна незначителност на обществена опасност * граждански иск в наказателното производство * намерение за своене
НКРешение №553/09.12.2011 по дело №2650/2011Документна измама * намерение за своене * съкратено съдебно следствие * несъставомерно деяние
ГКРешение №183/01.08.2013 по дело №847/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * давностно владение * придобивна давност * реална част * съсобственост * намерение за своене
ГКРешение №12/19.02.2014 по дело №1840/2013Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * придобивна давност * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя
НКРешение №139/22.03.2010 по дело №67/2010Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * намерение за своене * несъставомерно деяние
НКРешение №33/08.02.2012 по дело №2838/2011Обсебване * намерение за своене * обсебване при отказ да се върне вещта на собственика
ГКРешение №39/25.04.2016 по дело №3611/2015ревандикационен иск * придобивна давност * предварителен договор * начало на давностен срок * владение * намерение за своене * прекъсване на давност
НКРешение №162/27.05.2009 по дело №91/2009Длъжностно присвояване, за улесняването на което е извършено и друго престъпление, не по- тежко наказуемо * длъжностно лице * следовател * намерение за своене
НКРешение №15/12.03.2009 по дело №638/2008Длъжностно присвояване * длъжностно лице * следовател * признание на фактите, описани в обвинителния акт * намерение за своене
НКРешение №466/08.12.2009 по дело №506/2009Касационни дела по глава тридесет и трета НПК * обсебване * приложение на чл. 66 НК при определяне на общо наказание * ограничаване на процесуално право * намерение за своене * присвоителни действия * изпитателен срок * незаконосъобразно групиране на наказания * поглъщане на изпитателен срок на условно наказание
НКРешение №94/16.03.2010 по дело №769/2009Обсебване в големи размери или представляващо опасен рецидив * намерение за своене
ГКРешение №115/28.10.2016 по дело №977/2016Ревандикационен иск * намерение за своене * придобивна давнност * държане
ГКРешение №133/22.11.2016 по дело №2057/2016Ревандикационен иск * придобивна давност * съпружеска имуществена общност * намерение за своене
ГКРешение №151/25.11.2016 по дело №1875/2016Ревандикационен иск * придобивна давност * намерение за своене * общинска собственост * земеделска кооперация * мораториум придобивна давност * Организация по параграф 12 ПЗР, ЗСПЗЗ
ГКРешение №192/16.02.2017 по дело №763/2016Делба * земеделски земи * държане * наследяване * намерение за своене
ГКРешение №17/01.03.2017 по дело №2923/2016Делба * земеделски земи * придобивна давност * намерение за своене * съсобственост * владение
ГКРешение №23/07.06.2017 по дело №2669/2016Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * владение * държане * намерение за своене * придобивна давност * необоснованост
ГКРешение №109/27.06.2017 по дело №3973/2016Делба * владение * придобивна давност * възражение за изтекла давност * Делба на наследство * намерение за своене
ГКРешение №70/16.08.2017 по дело №3991/2016Ревандикационен иск * доказателствени средства * наследствено правоприемство * намерение за своене
ГКРешение №60/09.03.2018 по дело №113/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * наследствено правоприемство * давностно владение * намерение за своене * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * предаване на владение
ГКРешение №23/24.04.2018 по дело №1093/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * давностен срок * Делба * публична продан * съсобственост * намерение за своене
ГКРешение №60/07.06.2018 по дело №2420/2017Ревандикационен иск * намерение за своене * давностно владение * наследствено правоприемство * предаване на владение
ГКРешение №73/03.07.2018 по дело №3181/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на собственост * придобивна давност * съсобственост * доказателствена тежест * намерение за своене
ГКРешение №55/24.07.2018 по дело №2517/2017Ревандикационен иск * придобивна давност * намерение за своене * общинска длъжност * общинска собственост
ГКРешение №7/10.09.2018 по дело №1903/2017Ревандикационен иск * съсобственост * гараж * придобивна давност * намерение за своене * вписване в имотен регистър * констативен нотариален акт * спиране на придобивна давност * прекъсване на давност
ГКРешение №15/03.04.2019 по дело №942/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * относителна недействителност * констативен нотариален акт * придобивна давност * наследствено правоприемство * намерение за своене
ГКРешение №32/02.04.2019 по дело №1816/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * владение * намерение за своене * наследяване
ГКРешение №75/03.07.2019 по дело №2871/2018Делба * намерение за своене * владение * придобивна давност * право на строеж
ГКРешение №162/18.12.2019 по дело №761/2019Ревандикационен иск * придобивна давност * прекъсване на давност * владение * намерение за своене