Ключови фрази
Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост

ГКРешение №359/2011/23.01.2012 по дело №1516/2010Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * нередовност на исковата молба * представителство * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКОпределение №462/24.09.2012 по дело №373/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * преклузивен срок * надлежно уведомяване
ГКРешение №133/2014/31.03.2015 по дело №632/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №58/25.03.2014 по дело №5704/2013Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * доказателствена тежест * служебно начало
ГКРешение №295/11.10.2012 по дело №212/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * връчване на покана за общо събрание * писмени доказателства * форма за валидност * свидетелски показания
ГКРешение №480/02.06.2010 по дело №819/2009етажна собственост * преклузивен срок * решение на общото събрание на етажните собственици * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
ГКРешение №87/09.03.2012 по дело №1115/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * общи части * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост * особен режим на управление на общите части * решение на общото събрание на етажните собственици * договор за управление на общите части на сгради в режим на етажна собственост, построени в жилищен комплекс от затворен тип
ГКРешение №32/06.03.2014 по дело №6489/2013Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост
ГКРешение №287/18.12.2014 по дело №3888/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * общи части * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКОпределение №294/24.06.2011 по дело №209/2011нередовност на исковата молба * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * указания на съда * процесуално представителство
Определение №30/24.01.2011 по дело №допустимост на иск * необходимо другарство * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * съпружеска имуществена общност * преклузивен срок
ГКРешение №37/20.04.2016 по дело №4432/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общо събрание * етажна собственост * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * упълномощаване * преклузия
ГКРешение №119/04.06.2015 по дело №1269/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * доказателства
ГКОпределение №214/23.04.2012 по дело №168/2012преклузивен срок * Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
ГКОпределение №361/06.08.2012 по дело №72/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * нередовност на исковата молба * процесуално представителство
ГКРешение №54/27.04.2015 по дело №5237/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * упълномощаване
ГКРешение №12/19.02.2015 по дело №5368/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * инициатива за свикване на общо събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение № 67/23.02.2012 по дело №768/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * представяне на документи на хартиен носител * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №275/18.11.2014 по дело №2620/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * договор за наем * вреди от вещ * експертиза
ГКРешение №39/19.02.2013 по дело №657/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * преклузивен срок * решение на общото събрание на етажните собственици * Нищожност на действия и сделки
ГКОпределение №16/22.01.2016 по дело №4113/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * изменение на решението в частта относно разноските * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКРешение №268/21.11.2011 по дело №191/2011Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * мотиви на въззивно решение * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №204/26.09.2014 по дело №2391/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * право на ползване * правомощия на кмета * решение на общото събрание на етажните собственици * нищожност на административен акт
ГКРешение №78/13.05.2015 по дело №6829/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * общи части
ГКРешение №269/24.11.2011 по дело №1252/2010Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * нередовност на исковата молба * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост
ГКРешение №198/23.12.2014 по дело №2036/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКРешение №150/22.12.2015 по дело №1741/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * приложим закон * липса на мотиви
ГКРешение №161/29.10.2015 по дело №6875/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * ред за свикване на общото събрание на собствениците в етажната собственост * преклузивен срок * недопустимост на решение
ГКОпределение №225/22.04.2014 по дело №1656/2014Частна касационна жалба * изваждане от жилище * допустимост на иск * правен интерес * обжалване на актове на управителния съвет/управителя в етажна собственост * обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост
ГКРешение №8/24.02.2015 по дело №4294/2014Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * доказателства * общи части * управител на етажна собственост
ГКРешение №174/07.04.2010 по дело №871/2009Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * строително-монтажни работи *
ГКРешение №176/16.05.2011 по дело №1968/2009Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * доказателствена тежест * доказателства * общи части * етажна собственост * решение на общото събрание на етажните собственици
ГКОпределение №679/18.12.2012 по дело №428/2012Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * допустимост на иск * надлежна страна * преклузивен срок
ГКРешение №149/16.07.2013 по дело №1210/2013Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * решение на общото събрание на етажните собственици * етажна собственост * ред за свикване на общото събрание на собствениците в етажната собственост
ГКРешение №215/12.03.2010 по дело №5089/2008Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * нередовност на исковата молба * представителна власт * доказателства