Ключови фрази
изменение на решението в частта относно разноските

ГКОпределение №561/30.09.2011 по дело №437/2011изменение на решението в частта относно разноските * установителен иск за признаване на трудов стаж по съдебен ред * съдебни разноски
ГКОпределение №511/20.09.2010 по дело №243/2010съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №300/20.04.2012 по дело №245/2012принцип на служебното начало * връчване на съдебни книжа * списък на разноските * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №173/15.03.2010 по дело №749/2009обезпечение на предявен иск * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №397/29.06.2010 по дело №176/2010съдебни разноски * държавна такса * цена на иска * изменение на решението в частта относно разноските * Отменителен иск *
ГКОпределение №372/16.05.2012 по дело №223/2012изменение на решението в частта относно разноските * преклузивен срок * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №556/07.12.2012 по дело №511/2012списък на разноските * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №88/11.03.2016 по дело №2985/2015Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК * изменение на решението в частта относно разноските * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №681/18.12.2015 по дело №5778/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * особен представител * Делба
ГКОпределение №396/25.11.2013 по дело №3081/2013Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * процесуални предпоставки * списък на разноските * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №685/23.10.2015 по дело №4028/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба
ГКОпределение №929/12.12.2014 по дело №6720/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * недопустимост на съдебен акт * преюдициалност на спор
ГКОпределение №674/23.11.2011 по дело №597/2011изменение на решението в частта относно разноските * съдебни разноски * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №335/01.07.2015 по дело №2020/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба * претенции по сметки
ГКОпределение №599/07.08.2012 по дело №345/2012съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №244/16.04.2013 по дело №2572/2013изменение на решението в частта относно разноските * Нищожност * обективно съединяване на искове * ревандикационен иск
ГКОпределение №375/28.05.2012 по дело №287/2012изменение на решението в частта относно разноските * пощенско клеймо * връщане на въззивна жалба
ГКОпределение №300/26.06.2013 по дело №2274/2013изменение на решението в частта относно разноските * отрицателен установителен иск * освобождаване от такси и разноски
ГКОпределение №593/09.11.2009 по дело №486/2009съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №592/13.10.2011 по дело №492/2011съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №519/27.10.2010 по дело №412/2010допълване на решение * изменение на решението в частта относно разноските * преклузивен срок
ГКОпределение №147/22.03.2013 по дело №8/2013изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * юрисконсултско възнаграждение
ГКОпределение №520/10.07.2012 по дело №504/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските
ГКОпределение №61/15.02.2016 по дело №1365/2015изменение на решението в частта относно разноските
ГКРешение №309/20.06.2012 по дело №1629/2011Иск за обявяване предварителен договор за окончателен * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №821/23.12.2015 по дело №5438/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * отмяна на уволнение
ГКОпределение №4/08.01.2016 по дело №3594/2015разноски при прекратяване на делото * изменение на решението в частта относно разноските * допълване на решение
ГКОпределение №36/26.01.2015 по дело №5936/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * възражение * прекомерност на адвокатско възнаграждение * разноски * преклузия
ГКОпределение №284/06.04.2012 по дело №238/2012прекратяване на производството по делото * изменение на решението в частта относно разноските * евентуален иск * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №455/12.11.2010 по дело №405/2010съдебни разноски * оттегляне на иск * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №331/05.07.2011 по дело №33/2011съдебни разноски * съдебни разноски * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №686/05.10.2012 по дело №579/2012изменение на решението в частта относно разноските * държавна такса * Развод по взаимно съгласие
ГКОпределение №384/04.08.2015 по дело №2776/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * спорна администрация * списък на разноските
ГКОпределение №101/24.02.2011 по дело №555/2010изменение на решението в частта относно разноските * съдебни разноски
ГКОпределение №142/24.02.2012 по дело №59/2012изменение на решението в частта относно разноските * начало на срок за обжалване на съдебен акт * връчване на съдебни книжа * принцип на служебното начало
ГКОпределение №16/22.01.2016 по дело №4113/2015Обжалване на решение на общото събрание на етажната собственост * изменение на решението в частта относно разноските * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №796/05.12.2013 по дело №3438/2013изменение на решението в частта относно разноските * прекомерност на адвокатско възнаграждение * подсъдност
ГКОпределение №223/15.05.2015 по дело №5883/2014Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №260/01.06.2015 по дело №1771/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * недопустимост на съдебен акт
ГКОпределение №664/15.10.2012 по дело №461/2012изменение на решението в частта относно разноските * недопустим съдебен акт * приложим закон * компетентност * признание на иска
ГКОпределение №225/06.06.2012 по дело №197/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * Делба * съдебни разноски * държавна такса * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №670/19.10.2015 по дело №3982/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * изменение на решението в частта относно разноските * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност
ГКОпределение №226/30.03.2015 по дело №998/2015Частна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №259/25.06.2012 по дело №193/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * юрисконсултско възнаграждение * съдебни разноски
ГКОпределение №688/27.10.2015 по дело №5154/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските
ГКОпределение №190/19.05.2012 по дело №324/2012изменение на решението в частта относно разноските * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №658/19.11.2009 по дело №614/2009съдебни разноски * преклузивен срок * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №252/25.09.2015 по дело №3895/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * спорна администрация
ГКОпределение №379/28.05.2012 по дело №300/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №224/09.05.2016 по дело №5263/2015Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №209/14.03.2012 по дело №15/2012изменение на решението в частта относно разноските * съдебни разноски * Оспорване на бащинство * отказ от иск * прекомерност на адвокатско възнаграждение
ГКОпределение №134/31.03.2016 по дело №1248/2016Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №136/16.04.2014 по дело №78/2014Частна касационна жалба * съдебни разноски * недопустимост на иск * изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * процесуални предпоставки
ГКОпределение №362/06.08.2012 по дело №152/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските * разноски при прекратяване на делото * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №129/14.02.2012 по дело №89/2012изменение на решението в частта относно разноските * списък на разноските
ГКОпределение №77/10.02.2017 по дело №3503/2016Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * Делба * разделителен протокол * държавна такса
ГКОпределение №85/16.02.2017 по дело №313/2017Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * поправка на очевидна фактическа грешка * процесуални предпоставки
ГКОпределение №90/21.02.2017 по дело №4625/2016Частна касационна жалба * изменение на решението в частта относно разноските * ревандикационен иск * иск за неоснователно обогатяване
ГКОпределение №40/22.02.2017 по дело №476/2017Частна касационна жалба * адвокатско възнаграждение * договор за правна помощ * разписка * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №502/26.10.2018 по дело №3551/2018Частна жалба * недопустим съдебен акт * правомощия на въззивната инстанция * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №319/09.07.2019 по дело №2186/2019Частна касационна жалба * списък на разноските * адвокатско възнаграждение * изменение на решението в частта относно разноските
ГКРешение №126/24.07.2019 по дело №2889/2018Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * Допълване на решението * изменение на решението в частта относно разноските