Ключови фрази
оттегляне на иск

ГКОпределение №101/12.03.2012 по дело №102/2012съдебни разноски * адвокатско възнаграждение * оттегляне на иск
ГКОпределение №41/29.01.2009 по дело №2164/2008делба * съсобственост * оттегляне на иск
ГКОпределение №257/18.04.2013 по дело №12/2013особен представител * делба * оттегляне на иск * представителна власт
ГКОпределение №31/15.02.2016 по дело №5316/2015Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * правомощия на въззивната инстанция * оттегляне на иск
ТКОпределение №922/14.12.2010 по дело №763/2010Частна жалба * оттегляне на иск
ГКРешение №387/27.10.2011 по дело №1317/2010Иск за признаване уволнението за незаконно * незаконно уволнение * начало на давностен срок * погасителна давност * обезщетение за оставане без работа * оттегляне на иск * допустимост на иск
ТКОпределение №832/28.09.2012 по дело №153/2012Частна касационна жалба * отказ от иск * оттегляне на иск * съдебни разноски
ГКОпределение №298/22.04.2014 по дело №2291/2014Частна касационна жалба * Делба * оттегляне на иск * задължително другарство
ГКОпределение №277/21.05.2012 по дело №205/2012разноски при прекратяване на делото * Иск за защита на нарушено владение * оттегляне на иск
ГКРешение №147/01.08.2013 по дело №805/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * Отмяна на дарението * обратно действие * вещно-прехвърлителен ефект * действие спрямо трети лица * признание на иска * оттегляне на иск * отказ от иск
ТКОпределение №106/11.04.2016 по дело №3110/2015Обезсилване на решение * оттегляне на иск
ГКОпределение №455/12.11.2010 по дело №405/2010съдебни разноски * оттегляне на иск * изменение на решението в частта относно разноските
ГКОпределение №395/08.07.2009 по дело №376/2009обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * незаконно уволнение * сила на пресъдено нещо * непозволено увреждане * оттегляне на иск
ГКОпределение №45/03.02.2009 по дело №24/2009съдебни разноски * оттегляне на иск
ТКОпределение №532/16.10.2009 по дело №563/2009оттегляне на иск * съдебна спогодба
ТКРешение №91/17.08.2011 по дело №404/2010Нищожност и недопустимост на съдебно решение * оттегляне на иск * застраховка "гражданска отговорност" * обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * пряк иск на увредения срещу застрахователя * субективно съединяване на искове
ГКОпределение №277/14.05.2014 по дело №2432/2014Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * отказ от иск * оттегляне на иск
ТКОпределение №286/08.06.2016 по дело №1164/2016Частна касационна жалба * връщане на внесена държавна такса * оттегляне на иск
ТКРешение №186/16.02.2016 по дело №2958/2014Пряк иск на увредения срещу застрахователя * Обезсилване на решение * оттегляне на иск * трето лице-помагач
ГКОпределение №321/09.05.2012 по дело №196/2012разноски при прекратяване на делото * оттегляне на иск
ГКРешение №16/14.03.2013 по дело №534/2012Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * оттегляне на иск * реституция * одържавени недвижими имоти * възстановяване правото на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №201/17.10.2013 по дело №2329/2013Право на добросъвестния владелец на подобренията * подобрения * право на задържане * оттегляне на иск * нищожност на договор за продажба
ГКОпределение №340/07.07.2016 по дело №2139/2016Частна касационна жалба * Делба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * оттегляне на иск
ГКОпределение №306/19.07.2016 по дело №2678/2016Частна касационна жалба * Делба * държавна такса * прекратяване на производството по делото * оттегляне на иск
ГКРешение №112/02.05.2017 по дело №3356/2016Разваляне на договор * алеаторен договор * договор за гледане и издръжка * право на ползване * оттегляне на иск * оттегляне на пълномощия * злоупотреба с права * неизпълнение на договор
ТКОпределение №253/29.05.2017 по дело №2614/2016Частна касационна жалба * намаляване на адвокатско възнаграждение * оттегляне на иск
ТКРешение №121/13.07.2017 по дело №145/2017Иск за изпълнение или обезщетение /неизпълнение/ * договор за превоз * оттегляне на иск
ГКОпределение №352/05.10.2017 по дело №3678/2017Частна касационна жалба * недопустимост на съдебен акт * оттегляне на иск
ГКОпределение №43/12.03.2018 по дело №3905/2017Частна касационна жалба * разноски при прекратяване на делото * оттегляне на иск * разписка