Ключови фрази
свръх петитум

ГКРешение №208/20.07.2011 по дело №709/2010Установителен иск * установяване право на собственост * индивидуализация на недвижим имот * свръх петитум * доказателства * изменение на регулационен план
ТКРешение №175/05.12.2011 по дело №943/2010Пряк иск на увредения срещу застрахователя * свръх петитум * произнасяне по непредявен иск * законна лихва
ГКРешение №264/17.11.2015 по дело №1227/2015Обезщетение при гестия * свръх петитум * недопустимост на решение * служебно начало * принцип на диспозитивното начало
ГКРешение №155/24.06.2016 по дело №1007/2016Ревандикационен иск * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №220/19.06.2012 по дело №741/2011Обратни искове при обективна отговорност * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * наследяване * обезщетение за имуществени вреди * солидарна отговорност * имуществена отговорност на работник или служител
ГКРешение №700/02.11.2010 по дело №1603/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * свръх петитум * преустройство
ГКРешение №315/18.06.2010 по дело №1055/2009Установителен иск * установяване право на собственост * очевидна фактическа грешка * свръх петитум * съсобственост * отмяна на констативен нотариален акт
ГКРешение №65/28.02.2014 по дело №4202/2013Родителски права след развода * интерес на детето * издръжка * свръх петитум * изменение на предоставени за упражняване родителски права
ГКРешение №138/22.02.2016 по дело №2722/2015Ревандикационен иск * етажна собственост * недопустимост на съдебен акт * свръх петитум * общи части
ГКРешение №23/14.02.2013 по дело №564/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * недопустимост на решение * нередовност на исковата молба * спор за материално право на собственост върху земеделски земи * свръх петитум
ГКРешение №367/09.07.2010 по дело №4727/2008отмяна на нотариален акт * нищожност на договор за продажба * задължително другарство * нередовност на исковата молба * съпружеска имуществена общност * свръх петитум * Нищожност
ГКРешение №24/16.05.2016 по дело №5335/2015Ревандикационен иск * свръх петитум * индивидуализиране на спорното право
ГКРешение №652/01.04.2011 по дело №999/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * съсобственост * право на ползване * свръх петитум * етажна собственост * общи части * самостоятелен обект
ГКРешение №210/09.05.2012 по дело №317/2011Делба на наследство * Отмяна на констативен нотариален акт * недопустимост на решение * преюдициални въпроси в производството за делба * свръх петитум * Недействителност на разпореждане с наследство * забрана за влошаване положението на жалбоподателя
ГКРешение №11/21.01.2011 по дело №309/2010Ревандикационен иск * допустимост на иск * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум * установяване право на собственост * недопустимост на решение
ГКРешение №28/13.07.2016 по дело №4130/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * свръх петитум * процесуални предпоставки * правен интерес * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №89/27.07.2016 по дело №5869/2015Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * придобивна давност * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №114/19.01.2017 по дело №1357/2016Ревандикационен иск * изменение на иска * свръх петитум
ГКРешение №177/09.11.2017 по дело №5295/2016Иск за отговорност за вреди причинени от правозащитните органи * обективна отговорност * обезщетение за вреди * лихва * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №78/13.11.2017 по дело №60397/2016свръх петитум * деликтна отговорност * справедливост на обезщетение * неимуществени вреди от ПТП * съпричиняване * Пряк иск на увредения срещу застрахователя
ГКРешение №198/15.01.2018 по дело №4168/2016Ревандикационен иск * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * свръх петитум
ГКРешение №34/26.03.2018 по дело №1636/2017Непозволено увреждане * обезщетение за неимуществени вреди * недопустимост на решение * свръх петитум
ГКРешение №177/03.01.2019 по дело №4487/2017Обективна отговорност за деликт при или по повод извършване на работа * свръх петитум * лихва * деликтна отговорност * недопустимост на решение
ТКРешение №200/18.01.2019 по дело №665/2018Иск за съществуване на вземането * предсрочна изискуемост * договор за заем * поръчителство * свръх петитум
ТКРешение №70/29.07.2019 по дело №2204/2018Иск за съществуване на вземането * запис на заповед * свръх петитум * договор за лизинг