Ключови фрази
присъединяване

ГКРешение №70/25.06.2014 по дело №31/2014Прекратяване правото на ползване * право на ползване * прекратяване правото на ползване * присъединяване * задължение на ползвателя да застрахова вещта
ГКРешение №100/29.10.2014 по дело №7454/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * указания на ВКС по прилагането и тълкуването на закона * пристрояване * самостоятелен обект * реституция * присъединяване
ГКРешение №14/04.02.2011 по дело №1286/2009Установителен иск * установяване право на собственост * отчуждаване * преустройство * присъединяване * придобивна давност * одържавени недвижими имоти * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти * прекъсване на давност * разрешение за строеж
ГКРешение №332/06.07.2010 по дело №633/2009Разпределяне на ползването на съсобствена вещ * разпределяне на ползването * етажна собственост * общи части * таван * таван * присъединяване
ГКРешение №180/18.10.2013 по дело №2317/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * движими вещи * присъединяване * добросъвестно владение * право на строеж * начало на давностен срок * разваляне на договор
ГКРешение №271/20.10.2011 по дело №1237/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * акцизни стоки без бандерол * право на ползване * реална част * договор за наем * присъединяване * разпределяне на ползването
ГКРешение №245/2013/14.01.2014 по дело №4491/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * постройка * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №471/24.01.2013 по дело №308/2012Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * реституция * съсобственост * присъединяване
ГКРешение №245/04.11.2013 по дело №1273/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * право на строеж * приращение * присъединяване
ГКРешение №212/27.11.2013 по дело №2209/2013Делба * съсобственост * определяне на квоти * държавна собственост * надстрояване * присъединяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №100/25.06.2014 по дело №4966/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * присъединяване * приращение
ГКРешение №308/30.07.2010 по дело №959/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * реституция * възстановяване правото на собственост * присъединяване * одържавени недвижими имоти * одържавени недвижими имоти * пристрояване * държавна собственост
ГКРешение №711/13.01.2011 по дело №1791/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * одържавени недвижими имоти * отчуждаване * присъединяване * преустройство * реституция * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №178/09.07.2014 по дело №7749/2013Делба * съсобственост * придобивна давност * владение * присъединяване
ГКРешение №137/17.08.2010 по дело №3954/2008Делба * съсобственост * определяне на квоти * приращения * суперфиция * право на строеж * пристрояване * надстрояване * самостоятелен обект * присъединяване
Решение №707/25.10.2010 по дело №Делба * съсобственост * самостоятелен обект * принадлежност * присъединяване * пристрояване * сила на пресъдено нещо * преклузия
ГКРешение №297/22.12.2014 по дело №4004/2014Делба * съсобственост * доказателствена тежест * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * присъединяване * движими вещи
ГКРешение №172/12.10.2015 по дело №1167/2015Делба * съсобственост * самостоятелен обект * придобивна давност * приращения * присъединяване
ГКРешение №177/13.07.2010 по дело №745/2009Изкупуване на част от съсобствен имот * право на изкупуване * етажна собственост * съсобственост * приращения * присъединяване * пристрояване
ГКРешение №345/05.12.2011 по дело №1551/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * пристрояване * присъединяване * отчуждаване * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №154/03.09.2012 по дело №1087/2011Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * установяване право на собственост * предаване на владение * отговорност за действия на дружеството до вписването * владение * присъединяване * давностно владение * прекъсване на давност * договор за поръчка
ГКРешение №173/26.06.2013 по дело №1273/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * ексцес на право на строеж * приращение * присъединяване * самостоятелен обект
ГКРешение №114/20.11.2017 по дело №711/2017Делба * присъединяване * служебно приложение на императивен материален закон
ГКРешение №55/16.04.2019 по дело №1754/2018Непозволено увреждане * обсъждане на доказателства от въззивния съд * присъединяване