Ключови фрази
връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба

ТКОпределение №438/27.06.2013 по дело №2134/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * вписване на искова молба
ГКОпределение №184/13.03.2013 по дело №50/2013връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * правен интерес * допустимост на иск * защита на трето лице срещу изпълнението * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №492/14.10.2010 по дело №437/2010държавна такса * иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №374/15.08.2011 по дело №314/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * допустимост на иск * установителен иск * право на възстановяване
ГКОпределение №687/05.10.2012 по дело №538/2012установителен иск * правен интерес * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * принцип на равенство на страните
ГКОпределение №175/11.03.2015 по дело №1206/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * правна помощ
ТКОпределение №351/15.06.2009 по дело №347/2009електроенергия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок
ГКОпределение №725/11.11.2015 по дело №3241/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №332/26.06.2012 по дело №290/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * освобождаване от такси и разноски * вписване на искова молба * продължаване на срок
ГКОпределение №343/21.05.2015 по дело №2568/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса * отвод
ГКОпределение №519/31.10.2011 по дело №354/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Изкупуване на част от съсобствен имот * преклузивен срок * допустимост на иск
ГКОпределение №360/27.06.2011 по дело №7/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * обезщетение за вреди * указания на съда * лихва
ГКОпределение №295/24.06.2011 по дело №245/2011неоценяем иск * негаторен иск * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №783/08.12.2015 по дело №5868/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * правна квалификация
ГКОпределение №225/15.07.2015 по дело №3334/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * официален свидетелстващ документ * правен интерес
ГКОпределение №175/28.03.2011 по дело №151/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №193/11.04.2011 по дело №103/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * продължаване на срок * възстановяване на срокове
ГКОпределение №708/18.10.2012 по дело №659/2012подобрения * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №78/28.01.2013 по дело №633/2012редовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * необходимо другарство * пасивна процесуална легитимация
ГКОпределение №273/11.05.2015 по дело №943/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №156/14.04.2011 по дело №37/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск * Ревандикационен иск * правен интерес
ТКОпределение №785/30.12.2009 по дело №833/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №575/20.12.2010 по дело №513/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * индивидуализация на недвижим имот * указания на съда
ТКОпределение №398/23.05.2012 по дело №184/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №702/10.12.2009 по дело №574/2009нередовност на исковата молба * указания на съда * възстановяване на срокове * преюдициално значение * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №62/26.01.2011 по дело №843/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса в заповедно производство * конкретизация на вземането в заповедно производство
ГКОпределение №30/12.01.2015 по дело №7269/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * държавна такса * непозволено увреждане
ГКОпределение №144/25.02.2015 по дело №1020/2015Частна касационна жалба * ревандикационен иск * Иск за защита на нарушено владение * нередовност на исковата молба * недопустимост на иск * преклузивен срок * изменение на иска * преклузия * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №162/23.03.2015 по дело №505/2015връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ТКОпределение №366/15.06.2012 по дело №224/2012Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * пощенско клеймо
ГКОпределение №539/03.12.2015 по дело №5876/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * оспорване на припознаването * Оспорване на бащинство
ГКОпределение №63/18.03.2015 по дело №556/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * недопустимост на иск * правен интерес * незаконно уволнение
ГКОпределение №248/25.09.2015 по дело №4077/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * насрещен иск * договор за продажба
ТКОпределение №436/31.05.2012 по дело №561/2011Частна касационна жалба * изтичане на срок * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №153/13.04.2011 по дело №383/2010възстановяване на срокове * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * държавна такса * изчисляване на срокове * Ревандикационен иск
ГКОпределение №916/30.12.2014 по дело №6343/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представяне на документи на хартиен носител * официален свидетелстващ документ * Развод поради разстройство на брака * вина за разстройство на брака
ТКОпределение №599/04.07.2012 по дело №332/2012Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * задължително другарство * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №250/28.03.2012 по дело №174/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * правен интерес * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №96/04.02.2015 по дело №617/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовно призоваване * удостоверяване на връчването на съобщения
ТКОпределение №141/01.02.2011 по дело №654/2010Частна касационна жалба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №397/08.07.2015 по дело №1067/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда
ГКОпределение №302/23.04.2014 по дело №1942/2014Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * указания на съда * индивидуализиране на спорното право * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №891/28.11.2014 по дело №6523/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба * Делба * цена на иска * държавна такса
ГКОпределение №217/22.04.2010 по дело №230/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск * Иск за обезщетение при незаконно уволнение и при недопускане на възстановен работник или служител * възстановяване на длъжност * трудово правоотношение
ТКОпределение №216/25.04.2016 по дело №690/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №315/12.07.2010 по дело №203/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок * ревандикационен иск * държавна такса
ТКОпределение №683/11.10.2010 по дело №579/2010Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №506/14.09.2010 по дело №322/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба
ГКОпределение №462/15.11.2010 по дело №368/2010обективно съединяване на искове * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * относителна недействителност * Недействителност на разпореждане с наследство * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №627/18.12.2013 по дело №7169/2013Частна касационна жалба * вписване на искова молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №601/28.10.2015 по дело №4967/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * правен интерес
ГКОпределение №305/09.11.2015 по дело №5086/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * недопустимост на иск * лихва
ГКОпределение №187/10.05.2016 по дело №1777/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба
ГКОпределение №808/21.12.2015 по дело №5686/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Делба * преждевременно предявен иск
ГКОпределение №227/22.03.2012 по дело №72/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Иск за установяване на истинността или неистинността на документ * допустимост на иск * доказателствена сила на частен документ * правен интерес * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №343/17.05.2012 по дело №307/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКОпределение №751/23.12.2009 по дело №836/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * договор за лизинг
ТКОпределение №471/16.06.2014 по дело №1049/2014Частна касационна жалба * договор за лизинг * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * недопустим съдебен акт
ГКОпределение №182/12.03.2015 по дело №7402/2014Частна касационна жалба * недопустимост на иск * насрещен иск * издръжка * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №655/02.11.2009 по дело №664/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * вписване на искова молба
ГКОпределение №583/29.12.2010 по дело №302/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * земеделски земи * индивидуализация на недвижим имот * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * допустимост на иск * правен интерес
ТКОпределение №155/30.03.2016 по дело №245/2016договор за заем * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда
ГКОпределение №195/09.05.2011 по дело №212/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * Иск за установяване на престъпно обстоятелство * правен интерес
ТКОпределение №743/28.12.2015 по дело №2415/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * производство по екзекватура
ТКОпределение №383/15.06.2009 по дело №150/2009установителен иск в заповедно производство * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * липса на правен интерес * характер на иска в заповедно производство
ГКОпределение №225/26.04.2011 по дело №218/2011установителен иск за признаване на трудов стаж * правен интерес * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск
ГКОпределение №414/14.06.2012 по дело №309/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * отвод * указания на съда
ГКРешение №280/05.07.2012 по дело №298/2011Ревандикационен иск * нередовност на исковата молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * индивидуализация на недвижим имот * възстановяване правото на собственост
ТКОпределение №429/20.07.2015 по дело №702/2015Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * продължаване на срок * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №657/19.07.2010 по дело №465/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * установителен иск * ревандикационен иск
ГКОпределение №494/09.11.2015 по дело №4788/2015Частна касационна жалба * прекратяване на производството по делото * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * вписване на искова молба * цена на иска * преюдициалност на спор
ГКОпределение №292/03.06.2011 по дело №156/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * установителен иск * допустимост на иск * обезсилване на изпълнителен лист * заповед за изпълнение
ТКОпределение №520/28.09.2015 по дело №2048/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * процесуална легитимация на синдика
ГКОпределение №276/31.05.2010 по дело №162/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №23/12.01.2015 по дело №5560/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * правен интерес
ТКОпределение №545/22.06.2012 по дело №142/2012Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №498/15.10.2010 по дело №485/2010нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * продължаване на срок
ТКОпределение №844/27.11.2013 по дело №3958/2013Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * връчване на съдебни книжа
ТКОпределение №65/18.01.2010 по дело №797/2009връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * обективно съединяване на искове
ТКОпределение №616/16.08.2010 по дело №455/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * държавна такса * надлежно упражняване право на иск * указания на съда
ТКОпределение №33/14.01.2011 по дело №9/2011Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * представителна власт
ГКОпределение №6/09.01.2013 по дело №654/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * цена на иска * държавна такса * обективно съединяване на искове * указания на съда * редовност на исковата молба
ГКОпределение №128/22.03.2016 по дело №2200/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * цена на иска * държавна такса * разваляне поради неизпълнение
ГКОпределение №491/15.07.2015 по дело №1535/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * Делба
ТКОпределение №342/02.06.2009 по дело №296/2009указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №29/10.01.2012 по дело №711/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * правна квалификация * неоснователно обогатяване
ТКОпределение №778/08.11.2010 по дело №538/2010договор за банков кредит * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * определяне на дължима държавна такса * стопанска непоносимост
ГКОпределение №111/09.03.2015 по дело №6711/2014Частна касационна жалба * отговорност за вреди, причинени при или по повод изпълнение на трудовите задължения * допустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * процесуални предпоставки * цена на иска * обезщетение за неимуществени вреди
ТКОпределение №281/07.05.2012 по дело №215/2012Частна касационна жалба * арбитражна клауза * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ТКОпределение №75/30.01.2013 по дело №550/2012Частна касационна жалба * указания на съда * насрещен иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №362/22.05.2012 по дело №500/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * допустимост на иск * колективен иск
ГКОпределение №52/10.02.2016 по дело №492/2016Частна касационна жалба * нередовност на исковата молба * допустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №325/22.07.2010 по дело №253/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * служебно начало * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * обжалваем интерес * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №839/12.12.2012 по дело №776/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * делба * указания на съда
ГКОпределение №670/30.12.2010 по дело №548/2010указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * правна помощ
ГКОпределение №531/29.09.2015 по дело №4241/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * прекратяване на производството по делото * определяне на по- голям дял на съпруга
ТКОпределение №226/05.03.2010 по дело №92/2010пощенско клеймо * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №663/24.09.2012 по дело №529/2012обезщетение за неимуществени вреди от престъпление * солидарна отговорност * указания на съда * нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Непозволено увреждане
ГКОпределение №969/22.12.2014 по дело №6550/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда * обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди
ГКОпределение №33/12.01.2011 по дело №713/2010указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №245/13.05.2010 по дело №241/2010връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * указания на съда
ТКОпределение №471/12.07.2012 по дело №209/2012Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * внасяне на държавна такса
ГКОпределение №424/23.09.2015 по дело №3721/2015Частна касационна жалба * правна помощ * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото
ГКОпределение №105/25.02.2011 по дело №95/2011връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №14/07.01.2015 по дело №6882/2014Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * държавна такса * указания на съда
ТКОпределение №470/10.08.2015 по дело №1253/2015Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * връчване на съдебни книжа
ГКОпределение №142/21.02.2012 по дело №103/2012връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * Неоснователно обогатяване * нередовност на исковата молба
ГКОпределение №459/22.06.2012 по дело №367/2012насрещен иск * Развод поради разстройство на брака * последващо обективно съединяване на искове * разделяне на искове * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * обективно съединяване на искове
ГКОпределение №277/11.10.2016 по дело №3755/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * индивидуализиране на спорното право
ГКОпределение №468/14.10.2016 по дело №3879/2016Частна касационна жалба * недопустимост на иск * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * процесуални предпоставки * активна процесуална легитимация
ГКОпределение №14/11.01.2017 по дело №5244/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * отмяна на уволнение * възстановяване на работа * обезщетение за оставане без работа
ТКОпределение №68/08.02.2017 по дело №2116/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * несъстоятелност-установителен иск * установителен иск в производство по несъстоятелност * списък на предявени вземания
ГКОпределение №83/15.02.2017 по дело №2949/2016Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * прекратяване на производството по делото * нередовност на исковата молба * указания на съда
ГКОпределение №53/15.03.2017 по дело №660/2017Частна касационна жалба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба * цена на иска * ревандикационен иск * нищожност на договор за продажба * държавна такса
ТКОпределение №159/23.03.2017 по дело №207/2017Частна касационна жалба * спиране на съдебно производство-при несъстоятелност * връщане на лизингова вещ * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * установителен иск в заповедно производство
ГКОпределение №182/10.04.2017 по дело №1209/2017Частна касационна жалба * продължаване на срок * указания на съда * държавна такса * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба
ГКОпределение №110/14.06.2017 по дело №2289/2017Частна касационна жалба * вписване на искова молба * указания на съда * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * нередовност на исковата молба