Ключови фрази
нищожност на завещателно разпореждане

ГКРешение №223/17.12.2015 по дело №2285/2015нищожност на завещателно разпореждане * универсално завещание * завет * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №211/2013/06.01.2014 по дело №388/2012Делба на наследство * съсобственост * определяне на квоти * земеделски земи * нищожност на саморъчно завещание * графологическа експертиза * нищожност на завещателно разпореждане
ГКОпределение №604/29.11.2013 по дело №5152/2013 * Нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №25/16.05.2016 по дело №5043/2015Нищожност на завещателно разпореждане * Делба на наследство
ГКРешение №165/19.10.2015 по дело №2185/2015Делба * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * трансформация * презумпция за намерение да се държи вещта като своя * приемане на наследство по опис
ГКРешение №244/15.12.2014 по дело №7696/2013Ревандикационен иск * предаване на владение * сила на пресъдено нещо * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №35/25.02.2013 по дело №669/2012Ревандикационен иск * недобросъвестно владение * подобрения * право на задържане * нищожност на завещателно разпореждане * добросъвестно владение
ГКРешение №176/14.06.2012 по дело №1512/2011Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКРешение №155/19.10.2015 по дело №1652/2015Нищожност на завещателно разпореждане * нищожност на саморъчно завещание * наследяване * недопустимост на иск * непререшаемост на съдебен спор
ГКРешение №246/17.12.2014 по дело №1073/2014Ревандикационен иск * предаване на владение * съсобственост * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №696/20.07.2011 по дело №511/2009Делба на наследство * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * инцидентен установителен иск * евентуален иск * правен интерес * преюдициално значение * възстановяване на запазена част
ГКРешение №298/10.07.2012 по дело №505/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * задължение за уведомяване * нередовно призоваване * предаване на владение * саморъчно завещание * нищожност на завещателно разпореждане * връчване на съдебни книжа
ГКРешение №745/13.01.2011 по дело №79/2010Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * бенефициер
ГКРешение №233/14.07.2010 по дело №3703/2008Нищожност на завещателно разпореждане * доказателствена тежест * оспорване на истинността на документ
ГКРешение №268/17.10.2012 по дело №479/2012Делба на наследство * съсобственост * наследяване * публична продан * оспорване на истинността на документ * саморъчно завещание * преклузия * преюдициални въпроси в производството за делба * нищожност на завещателно разпореждане * спиране на производството по делото * глоба на страна * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част
ГКОпределение №71/10.03.2014 по дело №7287/2013делба * преюдициални въпроси в производството за делба * преклузия * спиране на производството по делото * установителен иск * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №73/02.02.2010 по дело №5065/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * нищожност на завещателно разпореждане * доказателствена тежест
ГКРешение №117/10.11.2015 по дело №710/2015Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №100/25.04.2016 по дело №1413/2014Нищожност на завещателно разпореждане * цена на иска * подсъдност
ГКРешение №275/21.05.2010 по дело №155/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност * земеделски земи * възражение за нищожност * нищожност на завещателно разпореждане * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * нищожност на дарение
ГКРешение №379/26.05.2010 по дело №40/2009Установителен иск * тълкуване на едностранна сделка * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * наследствено правоприемство * фактическа власт * етажна собственост * общи части * придобивна давност * акцизни стоки без бандерол * установяване право на собственост
ГКРешение №245/31.10.2011 по дело №1189/2010Делба * съсобственост * определяне на квоти * наследяване * нищожност на завещателно разпореждане * самостоятелен обект * реална част
ГКРешение №153/15.03.2010 по дело №4632/2008Нищожност на завещателно разпореждане * наследяване по закон * доказателства * саморъчно завещание
ГКОпределение №168/25.03.2014 по дело №92/2014Частна касационна жалба * държавна такса * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №25/12.02.2016 по дело №4119/2015Нищожност на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * намаляване на завещателно разпореждане * универсално завещание * наследствен дял
ГКРешение №26/10.07.2012 по дело №1529/2010делба на наследство * нищожност на завещателно разпореждане * Недействителност на разпореждане с наследство
ГКРешение №466/27.05.2010 по дело №1297/2009Ревандикационен иск * саморъчно завещание * съсобственост * нищожност на завещателно разпореждане * забрана за посочване на нови факти и доказателства * нововъзникнали обстоятелства
ГКРешение №75/31.03.2014 по дело №5152/2013Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * свидетелски показания * допустимост на доказателства * евентуален иск
ГКРешение №855/11.12.2010 по дело №1497/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * установяване право на собственост * неоснователно обогатяване * доказателства * правомощия на въззивната инстанция * отмяна на нотариален акт * тълкуване на договор * нищожност на отделни части на договор * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №398/16.01.2013 по дело №992/2011Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * нищожност на саморъчно завещание * свидетелски показания
ГКРешение №88/30.04.2013 по дело №826/2012Нищожност на завещателно разпореждане * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание
ГКРешение №230/06.08.2012 по дело №1707/2009Делба * определяне на квоти * доказателствена тежест * реституция * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * уравнение на дялове * договор за делба
ГКРешение №274/13.11.2012 по дело №461/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * конституиране на страни * присъединяване към въззивната жалба * сила на пресъдено нещо * мотиви на въззивно решение * нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №110/12.04.2010 по дело №654/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * саморъчно завещание * Нищожност на завещателно разпореждане * придобивна давност
ГКРешение №320/29.06.2010 по дело №5021/2008Нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * възстановяване на запазена част * приемане на наследство по опис * наследяване по закон * доказателствена тежест * унищожаване на завещателно разпореждане
ГКРешение №41/22.03.2013 по дело №515/2012Делба * съсобственост * определяне на квоти * приложим закон * нищожност на завещателно разпореждане * нотариално завещание
ГКРешение №85/17.02.2012 по дело №352/2011Делба * определяне на квоти * нищожност на завещателно разпореждане * саморъчно завещание * форма за валидност
ГКРешение №322/02.11.2011 по дело №1808/2010Нищожност на завещателно разпореждане * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №117/19.08.2016 по дело №2011/2014Нищожност на завещателно разпореждане * цена на иска
ГКРешение №207/25.11.2016 по дело №4157/2014Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * нищожност на завещателно разпореждане
ГКРешение №220/01.12.2016 по дело №2292/2016Делба * нищожност на завещателно разпореждане * допустимост на доказателства
ГКРешение №137/15.11.2017 по дело №4879/2016Нищожност на завещателно разпореждане * потвърждаване на действия, извършени без представителна власт
ГКОпределение №117/19.06.2018 по дело №1357/2018Частна касационна жалба * Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на завещателно разпореждане * намаляване на завещателно разпореждане * възстановяване на запазена част * Делба * преюдициални въпроси в производството за делба
ГКРешение №88/09.07.2018 по дело №4176/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * нищожност на завещателно разпореждане * форма за действителност
ГКРешение №186/23.01.2019 по дело №1149/2018Нищожност на завещателно разпореждане * правомощия на въззивната инстанция * доказателства * правна квалификация
ГКРешение №65/13.06.2019 по дело №3460/2018Нищожност на завещателно разпореждане * правна квалификация