Ключови фрази
право на възстановяване

ГКРешение №672/18.12.2009 по дело №823/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №854/21.12.2010 по дело №1401/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * гори * правна квалификация
ГКРешение №860/06.01.2011 по дело №2032/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * новооткрити обстоятелства * установяване право на собственост към минал момент * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №210/09.08.2010 по дело №202/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * замяна * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №36/25.02.2010 по дело №711/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №223/10.05.2010 по дело №205/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №284/24.06.2011 по дело №293/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКОпределение №374/15.08.2011 по дело №314/2011нередовност на исковата молба * връщане на искова молба поради неизпълнение на указание за вписване на искова молба * указания на съда * допустимост на иск * установителен иск * право на възстановяване
ГКРешение №386/22.06.2010 по дело №410/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №295/07.06.2010 по дело №411/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №592/21.01.2010 по дело №3866/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * застрояване * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №121/11.03.2010 по дело №170/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * писмени доказателства
ГКРешение №125/09.02.2010 по дело №4938/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №440/27.07.2010 по дело №727/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост на изселници * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №441/19.10.2010 по дело №779/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * одържавени недвижими имоти * наследяване * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №4/21.01.2010 по дело №2512/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * отчуждаване
ГКРешение №215/17.03.2010 по дело №387/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * застрояване * отчуждаване * обезщетяване на собственици на одържавени недвижими имоти
ГКРешение №147/13.04.2010 по дело №505/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * гори
ГКРешение №29/12.04.2010 по дело №924/2009земеделски земи * писмени доказателства * нотариално завещание * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване
ГКРешение №488/05.07.2010 по дело №1511/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства
ГКРешение №979/07.04.2010 по дело №2449/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №910/24.11.2009 по дело №3108/2008право на възстановяване * земеделски земи * процесуални предпоставки * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №1035/20.05.2010 по дело №2435/2008гори * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №57/21.02.2011 по дело №98/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №669/11.10.2010 по дело №1568/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * нередовност на исковата молба * указания на съда * правомощия на въззивната инстанция
ГКОпределение №85/16.02.2009 по дело №2284/2008установителен иск * преждевременно предявен иск * земеделски земи * реституция * допустимост на иск * конститутивно действие * право на възстановяване * план за новообразувани имоти
ТКОпределение №625/18.08.2010 по дело №468/2010правен интерес * право на възстановяване * земеделски земи
ГКРешение №299/25.10.2012 по дело №351/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №305/01.04.2010 по дело №640/2009право на възстановяване * земеделски земи * гори * Нищожност и недопустимост на съдебно решение
ГКРешение №36/28.02.2012 по дело №990/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №641/22.12.2009 по дело №4579/2008право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №506/18.06.2010 по дело №1050/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * идентичност на имоти * доказателства * наследствено правоприемство * право на възстановяване
ГКРешение №548/18.06.2010 по дело №1094/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване * форма за валидност * прекъсване на давност * частен документ * доказателства
ГКОпределение №346/09.10.2008 по дело №1473/2008допустимост на иск * косвен съдебен контрол * установителен иск * земеделски земи * право на възстановяване
ГКРешение №253/2011/09.01.2012 по дело №1149/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * реална част * реституция * план за новообразувани имоти
ГКРешение №27/31.03.2010 по дело №613/2009доказателства * писмени доказателства * гори * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №72/19.03.2013 по дело №842/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване
ГКРешение №277/18.05.2010 по дело №381/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №132/21.03.2011 по дело №1725/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * земеделски земи * правна квалификация * правомощия на въззивната инстанция * идентичност на имена * правен интерес * доказателства
ГКРешение №262/04.08.2011 по дело №102/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №179/11.03.2010 по дело №3832/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №165/11.04.2011 по дело №256/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства
ГКРешение №834/21.12.2010 по дело №1320/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба
ГКРешение №78/06.06.2013 по дело №778/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * установителен иск за собственост * допустимост на иск * план за новообразувани имоти * индивидуализация на недвижим имот * правна квалификация
ГКРешение №560/19.01.2011 по дело №368/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателствена тежест * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * установяване право на собственост към минал момент * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №682/15.02.2010 по дело №4514/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * писмени доказателства * гори
ГКРешение №506/22.02.2012 по дело №97/2011Установителен иск чл. 97, ал. 1 ГПК /отм./ * установяване право на собственост * реална част * отрицателен установителен иск * право на възстановяване * земеделски земи * право на ползване * право на изкупуване от ползвател * преклузивен срок * застрояване
ГКРешение №157/18.02.2010 по дело №3740/2008гори * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №647/15.01.2010 по дело №2644/2008право на възстановяване * правоприемство * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКОпределение №508/30.12.2008 по дело №2100/2008допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * реституция * вероизповедания * право на възстановяване
ГКРешение №433/15.06.2010 по дело №227/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори
ГКОпределение №426/05.12.2008 по дело №1739/2008нередовност на исковата молба * земеделски земи * доказателствена тежест * допустимост на иск * процесуални предпоставки * правен интерес * право на възстановяване
ГКРешение №156/17.02.2010 по дело №3152/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №899/07.12.2009 по дело №3612/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №354/25.06.2010 по дело №152/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * право на възстановяване
ГКРешение №162/29.03.2011 по дело №245/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * гори * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * доказателствена тежест * вписване в имотен регистър
ГКРешение №458/02.08.2010 по дело №1072/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * реална част * съсобственост * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №1038/11.05.2010 по дело №4198/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №67/15.07.2011 по дело №330/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №77/05.06.2013 по дело №546/2012Ревандикационен иск * предаване на владение * възстановяване правото на собственост * земеделски земи * право на изкупуване от ползвател * спор за материално право * правна квалификация * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * план за новообразувани имоти * установителен иск за собственост * допустимост на иск * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №255/17.05.2010 по дело №410/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * преклузивен срок * изчисляване на срокове
ГКРешение №249/13.07.2010 по дело №559/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * свидетелски показания * придобивна давност
ГКРешение №196/23.04.2010 по дело №175/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * наследяване
ГКРешение №58/22.02.2010 по дело №272/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * реституция * писмени доказателства
ГКРешение №449/18.06.2010 по дело №1010/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * земеделски земи * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №49/29.01.2010 по дело №316/2009право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №211/09.06.2010 по дело №212/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * доказателства и доказателствени средства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №391/29.06.2010 по дело №863/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * право на възстановяване * земеделски земи
ГКРешение №658/22.02.2010 по дело №64/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №542/21.06.2010 по дело №759/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * наследствено правоприемство
ГКРешение №164/10.03.2010 по дело №3370/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №342/11.05.2010 по дело №56/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №8/18.05.2010 по дело №88/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №21/22.02.2010 по дело №5100/2008писмени доказателства * земеделски земи * право на възстановяване * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №898/01.02.2010 по дело №3256/2008право на възстановяване * гори * правоприемство * писмени доказателства
ГКРешение №783/22.06.2011 по дело №1873/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №372/27.04.2010 по дело №90/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * доказателствена тежест * идентичност на имена * право на възстановяване
ГКРешение №157/22.03.2010 по дело №528/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест
ГКРешение №232/16.03.2010 по дело №78/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи
ГКРешение №261/04.08.2011 по дело №45/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * придобивна давност
ГКРешение №237/21.05.2010 по дело №1389/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №857/30.11.2009 по дело №2574/2008писмени доказателства * право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №78/25.02.2011 по дело №273/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства * давностно владение * официален документ * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №23/13.04.2010 по дело №3570/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * земеделски земи * правен интерес * давностно владение * придобивна давност * наследяване * право на възстановяване
ГКРешение №886/08.04.2010 по дело №3220/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №487/01.10.2009 по дело №37/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №295/31.03.2010 по дело №971/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №120/11.03.2010 по дело №3625/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * отчуждаване * доказателства
ГКРешение №314/25.05.2010 по дело №237/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №582/24.11.2009 по дело №339/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №298/09.06.2010 по дело №474/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №366/29.06.2010 по дело №864/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * продажба на наследство * конфискация * одържавени недвижими имоти * новооткрито наследство * право на възстановяване
ГКРешение №402/13.02.2012 по дело №1395/2010Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * недопустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * преклузивен срок
ГКРешение №983/03.05.2010 по дело №3257/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №116/14.04.2010 по дело №4297/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * писмени доказателства * гори * доказателства и доказателствени средства * право на възстановяване
ГКРешение №199/24.09.2010 по дело №84/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * застрояване * реституция * благоустройствени мероприятия
ГКРешение №1007/19.04.2010 по дело №2911/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * право на възстановяване
ГКРешение №990/24.03.2010 по дело №47/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №1034/24.03.2010 по дело №260/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №145/17.02.2010 по дело №3477/2008право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №591/02.03.2010 по дело №3334/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №225/13.08.2010 по дело №246/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №276/18.05.2010 по дело №353/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №378/04.08.2010 по дело №158/2009земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * форма за валидност * възстановяване правото на собственост * държавна собственост * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване
ГКРешение №669/02.02.2010 по дело №556/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации
ГКРешение №31/28.01.2010 по дело №3244/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №330/26.04.2010 по дело №952/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №37/29.01.2010 по дело №2384/2008отмяна-нови писмени доказателства * право на възстановяване * земеделски земи * Отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК
ГКРешение №436/28.06.2010 по дело №1142/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * договор за покупко-продажба * право на възстановяване
ГКРешение №192/08.03.2010 по дело №101/2009право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства * свидетелски показания * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКОпределение №482/30.12.2008 по дело №2210/2008допустимост на иск * установителен иск * земеделски земи * правен интерес * административен ред * право на възстановяване
ГКРешение №998/07.01.2010 по дело №3611/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване * писмени доказателства
ГКРешение №68/21.04.2010 по дело №338/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * поименни компенсационни бонове * право на възстановяване
ГКРешение №830/24.11.2010 по дело №1163/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * преклузивен срок * възстановяване правото на собственост
ГКОпределение №424/05.12.2008 по дело №1723/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установителен иск * допустимост на иск * преждевременно предявен иск * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №706/22.10.2010 по дело №1848/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * наследствено правоприемство * установяване право на собственост към минал момент * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №117/18.02.2010 по дело №4692/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателствена тежест
ГКРешение №238/27.05.2010 по дело №919/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * реституция * преобразуване на кооперации * право на възстановяване
ГКРешение №154/19.02.2010 по дело №2922/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №773/15.03.2010 по дело №2488/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * писмени доказателства * гори
ГКРешение №981/11.03.2010 по дело №4705/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №760/29.10.2010 по дело №1966/2009нередовност на исковата молба * право на възстановяване * земеделски земи * трансформация на правото на ползване в право на собственост * Ревандикационен иск
ГКРешение №496/09.02.2012 по дело №1018/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №450/13.01.2012 по дело №1325/2010Негаторен иск * защита правото на собственост от неоснователни действия * насрещен иск * установяване право на собственост * договор за покупко-продажба * косвен съдебен контрол * право на възстановяване * земеделски земи * реституция
ГКРешение №870/12.02.2010 по дело №4187/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства
ГКРешение №735/04.11.2010 по дело №1824/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №106/04.05.2012 по дело №1149/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * преклузивен срок
ГКОпределение №513/10.11.2008 по дело №842/2008земеделски земи * правен интерес * допустимост на иск * процесуални предпоставки * Установителен иск * конститутивно действие * право на възстановяване
ГКРешение №532/25.01.2011 по дело №671/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №868/20.11.2009 по дело №12/2009земеделски земи * право на възстановяване * придобивна давност * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №1/04.02.2011 по дело №329/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * индивидуализация на недвижим имот * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №851/11.12.2010 по дело №1300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * допустимост на иск * наследяване * доказателства
ГКРешение №207/25.03.2010 по дело №752/2009право на възстановяване * земеделски земи * фактическа власт * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * придобивна давност * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №337/17.05.2010 по дело №973/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * нотариално завещание * завет * правомощия на въззивната инстанция * нередовност на исковата молба * право на възстановяване
ГКРешение №408/12.11.2010 по дело №738/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №115/31.08.2012 по дело №132/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост на изселници * държавна собственост
ГКРешение №139/31.03.2011 по дело №594/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * свидетелски показания * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №128/12.07.2010 по дело №651/2009право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №440/08.12.2010 по дело №58/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №142/23.02.2010 по дело №2696/2008право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №116/23.03.2010 по дело №3287/2008право на възстановяване * гори * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №695/21.10.2010 по дело №1920/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * установяване право на собственост към минал момент * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №395/27.05.2010 по дело №514/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * допустимост на иск * възстановяване правото на собственост * право на възстановяване
ГКРешение №418/05.10.2010 по дело №722/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №474/07.07.2010 по дело №917/2009право на възстановяване * гори * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * писмени доказателства
ГКРешение №761/09.08.2011 по дело №1276/2009предаване на владение * право на възстановяване * възстановяване в стари реални граници * конститутивно действие * правен интерес * материалноправна легитимация на ищеца * недопустимост на иск
ГКРешение №104/16.02.2010 по дело №147/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * реституция * гори * допустимост на иск * право на възстановяване * процесуално представителство
ГКРешение №585/07.01.2011 по дело №319/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * реституция * писмени доказателства * земеделски земи
ГКРешение №370/18.09.2012 по дело №1226/2010Ревандикационен иск * предаване на владение * земеделски земи * реституция * материалноправна легитимация на ищеца * право на възстановяване * право на ползване * трето лице * доказателства * констативен нотариален акт
ГКРешение №566/22.12.2009 по дело №2980/2008право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКОпределение №142/17.03.2009 по дело №941/2008земеделски земи * Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №260/22.03.2010 по дело №10/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * придобивна давност
ГКРешение №687/22.11.2010 по дело №4852/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №282/29.03.2010 по дело №135/2009Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * спор за материално право * земеделски земи * право на възстановяване * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №250/17.06.2010 по дело №869/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №657/25.11.2009 по дело №461/2009право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №991/26.01.2010 по дело №5259/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №203/19.07.2010 по дело №421/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №99/02.03.2010 по дело №4589/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * възстановяване правото на собственост * отчуждаване
ГКРешение №420/03.07.2012 по дело №300/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент * наследяване * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №316/27.08.2010 по дело №434/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №52/28.01.2010 по дело №4472/2008право на възстановяване * гори * нередовност на исковата молба * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКОпределение №340/08.10.2008 по дело №1456/2008процесуална правоспособност * земеделски земи * право на възстановяване
ГКРешение №767/16.11.2010 по дело №1760/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * реституция * приложим закон * одържавени недвижими имоти
ГКРешение №446/10.01.2011 по дело №655/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №467/11.01.2011 по дело №828/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №48/06.04.2010 по дело №4554/2008Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №603/06.07.2010 по дело №932/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №759/01.11.2010 по дело №1859/2009Ревандикационен иск * предаване на владение * право на възстановяване * косвен съдебен контрол * съдебно-техническа експертиза * материалноправна легитимация на ищеца
ГКРешение №155/28.04.2010 по дело №134/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №714/20.10.2010 по дело №957/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * писмени доказателства * възстановяване правото на собственост * гори
ГКРешение №113/13.04.2011 по дело №463/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №198/03.08.2012 по дело №18/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКОпределение №634/30.12.2008 по дело №2102/2008земеделски земи * установителен иск * процесуална правоспособност * правосубектност * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване
ГКРешение №67/05.07.2010 по дело №330/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * индивидуализация на недвижим имот
ГКРешение №473/26.05.2010 по дело №612/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * земеделски земи * доказателства и доказателствени средства * изменение на иска * обстоятелствена проверка * право на възстановяване
ГКРешение №5/07.04.2010 по дело №3557/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства
ГКРешение №245/13.05.2010 по дело №291/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №892/30.11.2009 по дело №3969/2008право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №556/22.10.2009 по дело №112/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * обстоятелствена проверка * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №2/24.04.2012 по дело №625/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №204/19.07.2010 по дело №191/2009гори * право на възстановяване * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №71/26.04.2010 по дело №699/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства
ГКРешение №585/11.11.2009 по дело №273/2009право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * съсобственост * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №68/04.04.2011 по дело №1839/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * гори
ГКРешение №65/31.03.2011 по дело №1436/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * възстановяване правото на собственост * доказателства
ГКРешение №521/23.12.2010 по дело №1419/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №45/09.02.2010 по дело №3250/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №835/09.03.2010 по дело №2440/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации
ГКРешение №909/22.03.2010 по дело №4037/2008Установителен иск * установяване право на собственост * земеделски земи * право на възстановяване * право на изкупуване от ползвател * трансформация на правото на ползване в право на собственост * оспорване на истинността на документ * необходимо другарство * съпружеска имуществена общност * придобиване по време на брака * възстановяване правото на собственост
ГКРешение №74/12.02.2010 по дело №1063/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства
ГКРешение №989/24.03.2010 по дело №5132/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * право на възстановяване * писмени доказателства * придобивна давност
ГКРешение №552/09.11.2009 по дело №53/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * свидетелски показания * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №352/18.05.2010 по дело №4200/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * земеделски земи * писмени доказателства * реституция * право на възстановяване
ГКРешение №251/19.03.2010 по дело №199/2009Установителен иск * установяване право на собственост * възстановяване правото на собственост * спор за материално право * конкуренция на права * сила на пресъдено нещо * право на възстановяване * земеделски земи * попълване на кадастрална основа
ГКРешение №261/24.03.2010 по дело №362/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * обстоятелствена проверка * оспорване на констативен нотариален акт * присъединяване на владение * доказателства * допустимост на иск
ГКРешение №195/17.08.2010 по дело №583/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателствена тежест * писмени доказателства * форма за валидност * придобивна давност
ГКРешение №188/07.04.2010 по дело №4607/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * право на възстановяване
ГКРешение №4/27.01.2010 по дело №2438/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * преобразуване на кооперации * реституция
ГКРешение №29/04.02.2010 по дело №2913/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * възстановяване правото на собственост * реституция * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №511/26.07.2010 по дело №1047/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване * местна подсъдност
ГКРешение №14/28.01.2010 по дело №96/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №20/06.02.2013 по дело №788/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * определяне на граници
ГКРешение №156/28.04.2010 по дело №275/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства
ГКРешение №780/04.02.2011 по дело №1983/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * наследяване * гори * правна квалификация
ГКРешение №193/09.07.2010 по дело №1153/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №230/16.03.2010 по дело №166/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №551/16.11.2009 по дело №4/2009право на възстановяване * гори * доказателства и доказателствени средства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №99/29.06.2010 по дело №26/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №906/15.03.2010 по дело №3304/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №5/27.01.2010 по дело №2454/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №629/12.10.2010 по дело №1956/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * частен документ * писмени доказателства * форма за валидност
ГКРешение №659/12.01.2010 по дело №173/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * оспорване на истинността на документ * право на възстановяване
ГКРешение №191/23.03.2010 по дело №27/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * акт за гражданско състояние
ГКРешение №62/09.02.2012 по дело №294/2011Ревандикационен иск * предаване на владение * допустимост на иск * отрицателен установителен иск * реституция * земеделски земи * преминаване от осъдителен към установителен иск * право на възстановяване * правен интерес * трансформация на правото на ползване в право на собственост * недопустим съдебен акт * произнасяне по непредявен иск * изменение на иска
ГКРешение №536/14.06.2010 по дело №1727/2009право на възстановяване * земеделски земи * реституция * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №62/02.03.2010 по дело №768/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №262/31.03.2010 по дело №3601/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи
ГКРешение №34/06.04.2010 по дело №65/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №25/10.02.2010 по дело №668/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * произнасяне по непредявен иск * нередовност на исковата молба
ГКРешение №254/03.06.2010 по дело №5032/2008право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №193/27.07.2010 по дело №240/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * нередовност на исковата молба * правомощия на въззивната инстанция
ГКРешение №43/02.02.2011 по дело №505/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №507/12.01.2011 по дело №1140/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * отчуждаване * писмени доказателства
ГКРешение №83/09.03.2010 по дело №863/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №302/10.05.2010 по дело №53/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преобразуване на кооперации * членство в кооперация * право на възстановяване
ГКРешение №313/15.06.2010 по дело №574/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №498/11.06.2010 по дело №840/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * гори * задължително пререгистриране на непокрити земеделски имоти * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №214/17.03.2010 по дело №361/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * свидетелски показания
ГКРешение №821/30.11.2009 по дело №2451/2008право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №286/13.07.2011 по дело №962/2010Установителен иск * установяване право на собственост към минал момент * недопустимост на решение * право на възстановяване * нередовност на исковата молба * доказателства * придобивна давност * сила на пресъдено нещо
ГКРешение №209/03.06.2010 по дело №85/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * доказателства * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * право на възстановяване
Решение №856/07.01.2011 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * косвени доказателства и косвено доказване
ГКРешение №95/26.02.2010 по дело №744/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * давностно владение * писмени доказателства
ГКРешение №96/09.04.2012 по дело №1181/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКОпределение №403/21.11.2008 по дело №1510/2008допустимост на иск * процесуални предпоставки * гори * право на възстановяване
ГКРешение №359/11.05.2010 по дело №3290/2008писмени доказателства * гори * право на възстановяване * доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №87/12.02.2010 по дело №2583/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №979/26.03.2010 по дело №3284/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * преобразуване на кооперации
ГКРешение №87/26.03.2010 по дело №171/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №152/31.08.2012 по дело №1444/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства * доказателства * възстановяване в стари реални граници
ГКРешение №104/08.12.2010 по дело №3863/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * писмени доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №756/22.07.2011 по дело №101/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * установяване право на собственост към минал момент * правен интерес
ГКРешение №30/04.02.2010 по дело №3120/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * възстановяване правото на собственост * доказателства и доказателствени средства * писмени доказателства * доказателствена тежест * гори
ГКРешение №395/22.10.2012 по дело №144/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * свидетелски показания * индивидуализация на недвижим имот * сила на пресъдено нещо * доказателства
Решение №877/11.12.2010 по дело №Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * допустимост на доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №323/06.08.2010 по дело №1272/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №155/08.03.2010 по дело №723/2009доказателства * установяване право на собственост * писмени доказателства * свидетелски показания * владение * право на възстановяване * земеделски земи * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи
ГКРешение №154/04.05.2010 по дело №4945/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №114/13.07.2012 по дело №986/2011Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №163/19.06.2013 по дело №527/2012Спор за материално право на собственост върху земеделски земи * установяване право на собственост към минал момент * спор за материално право * земеделски земи * допустимост на иск * правен интерес * право на възстановяване
ГКРешение №564/15.02.2010 по дело №2576/2008Иск за възстановяване на правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №72/12.03.2010 по дело №905/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №4/29.01.2010 по дело №2778/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №219/05.07.2010 по дело №557/2009право на възстановяване * гори * писмени доказателства * Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
ГКРешение №189/02.03.2010 по дело №527/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * придобивна давност * писмени доказателства * доказателства и доказателствени средства
ГКОпределение №544/04.12.2008 по дело №1640/2008правен интерес * установителен иск * административен ред * иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * иск за непълноти и грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри, свързани със спор за материално право * право на възстановяване
ГКРешение №158/18.05.2012 по дело №23/2012Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * доказателства * писмени доказателства
ГКРешение №166/07.04.2010 по дело №546/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №341/04.08.2010 по дело №4723/2008Установителен иск * установяване право на собственост * давностно владение * земеделски земи * договор за покупко-продажба * наследяване * право на възстановяване * придобивна давност
ГКРешение №965/21.01.2010 по дело №2483/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №302/18.06.2010 по дело №918/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * писмени доказателства * доказателства * право на възстановяване
ГКРешение №53/11.05.2010 по дело №4714/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * доказателства * доказателства и доказателствени средства * право на възстановяване
ГКРешение №258/24.03.2010 по дело №871/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * свидетелски показания * писмени доказателства * доказателства
ГКРешение №655/04.01.2011 по дело №1658/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * юридическо лице с нестопанска цел * правоприемство
ГКРешение №269/23.06.2010 по дело №2255/2008Иск за недействителност на договор за продажба на одържавен имот * разрешение за строеж * ЖСК * одържавени недвижими имоти * право на възстановяване * преустройство * реституция * наем * заповед за настаняване
ГКРешение №357/26.04.2010 по дело №294/2009Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * земеделски земи * допустимост на иск * придобивна давност * гори * право на възстановяване
ГКРешение №465/06.07.2011 по дело №891/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * писмени доказателства
ГКРешение №263/13.07.2010 по дело №3424/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * право на възстановяване * гори * писмени доказателства
ГКРешение №169/29.06.2011 по дело №821/2010Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи * право на възстановяване * земеделски земи * давностно владение * писмени доказателства * свидетелски показания * установяване право на собственост към минал момент
ГКРешение №29/25.05.2010 по дело №3620/2008Иск за установяване правото на възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд * гори * преобразуване на кооперации * правоприемство * право на възстановяване
ГКРешение №46/05.04.2018 по дело №993/2017Нищожност * договор за продажба * отчуждаване * нищожност-невъзможен предмет * установителен иск за собственост * право на възстановяване
ГКРешение №161/23.01.2019 по дело №4894/2017Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на възстановяване * възстановяване на собствеността върху земеделски земи, включени в територии по пар. 4 ПЗР ЗСПЗЗ * придобивна давност
ГКРешение №6/06.02.2019 по дело №1568/2018Установителен иск Чл. 124, ал. 1 ГПК * право на възстановяване * грешка в кадастрален план * план за новообразувани имоти * материалноправна легитимация на ответник * спор за материално право * възстановяване с план за земеразделяне в нови реални граници